Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 37 21230 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης και της συμμόρφωσης στο Μεσογειακό πρότυπο Διατροφής σε ασθενείς με Nόσο Crohn

Πτυχιακή Εργασία 21700
Συγγραφέας:
Ανδρέου, Ραφαηλία, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Αξιολόγηση των επιπέδων υδάτωσης σε γενικό πληθυσμό

Πτυχιακή Εργασία 4969
Συγγραφέας:
Μανωλοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και γευματικών συνηθειών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών που κατοικούν στην Ελλάδα: συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων και Δείκτης Μάζας Σώματος: διερεύνηση της συσχέτισης

Πτυχιακή Εργασία 3260
Συγγραφέας:
Κοϊνάκη, Στέλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Συσχέτιση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής με την εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 5026
Συγγραφέας:
Τσικαλάκη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Συχνότητα εμφάνισης σιδηροπενίας σε παιδιά σχολικης ηλικίας στην Τουρκία

Πτυχιακή Εργασία 4304
Συγγραφέας:
Μοσχώνης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του αίματος
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διατροφική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας: πηγές πληροφόρησης και ποιότητα διατροφής

Πτυχιακή Εργασία 4600
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Ευδοκία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Αξιολόγηση ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων για παιδιά και εφήβους

Πτυχιακή Εργασία 4409
Συγγραφέας:
Φάππα, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Σιδηροπενική αναιμία και έλλειψη σιδήρου σε παιδιά και βρέφη

Πτυχιακή Εργασία 4773
Συγγραφέας:
Κωστέλη, Αλίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Ασθένειες του αίματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Αλληλεπίδραση περιγεννητικών παραγόντων στην εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας

Πτυχιακή Εργασία 5892
Συγγραφέας:
Κεκέ, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών παιδιών ηλικίας 9 ετών: διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών

Πτυχιακή Εργασία 6520
Συγγραφέας:
Σταμπουλής, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Παρακολούθηση τηλεόρασης, ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια, κατανάλωση τροφίμων και παχυσαρκία σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 5444
Συγγραφέας:
Κομνηνού, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα το ελαιόλαδο για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Πτυχιακή Εργασία 5392
Συγγραφέας:
Καλοκαιρινού-Δασκαλάκη, Ασπασία
Σαμαρά-Κατσάμπουλα, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Συσχέτιση τροφικών επιλογών με ανθρωπομετρικούς και βιοχημικούς δείκτες σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 5620
Συγγραφέας:
Λυμπεροπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Διατροφικές συνήθειες και διατροφικά χαρακτηριστικά φυσιολογικών, υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων

Πτυχιακή Εργασία 7137
Συγγραφέας:
Καλλιανιώτη, Κωνσταντίνα Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Συσχέτιση τροφικών επιλογών με δημογραφικούς δείκτες σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 7214
Συγγραφέας:
Κοκκινάκη, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η επίδραση περιγεννητικών παραγόντων στη διαμόρφωση διατροφικών συνηθειών στη νηπιακή ηλικία

Πτυχιακή Εργασία 7163
Συγγραφέας:
Δημητροπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Μελέτη των αλλαγών στις διαιτητικές συνήθειες παιδιών που συμμετείχαν σε μη εκπαιδευτικό πρόγραμμα διατροφικής συμπεριφοράς

Πτυχιακή Εργασία 8838
Συγγραφέας:
Κοκκίνου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σύγκριση παρεμβάσεων για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων σε παιδικό πληθυσμό της Κύπρου

Πτυχιακή Εργασία 6912
Συγγραφέας:
Κουγιούφα, Μαρία Ματίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αλληλεπίδραση γονιδίων και κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης στα επίπεδα σακχάρου στα παιδιά

Πτυχιακή Εργασία 10092
Συγγραφέας:
Νταουτίδου, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Απόψεις και στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα σοκολάτας

Πτυχιακή Εργασία 3587
Συγγραφέας:
Μποτανάκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0