Ανοιχτά Δεδομένα Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

OAI-PMH & Dublin Core

Η "Εστία" υποστηρίζει το ανοικτό πρωτόκολλο OAI-PMH και το πρότυπο Dublin Core για τη διαλειτουργικότητα του υλικού με συσσωρευτές μεταδεδομένων (metadata harvesters).

URL: oai_dc

Europeana Digital Library

Η "Εστία" υποστηρίζει το πρότυπο Europeana Semantic Elements (ESE) για τη διαλειτουργικότητα του υλικού με τη Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

URL: ese

REST/JSON API

Η "Εστία" προσφέρει REST/JSON Application Programming Interfaces (APIs) για την εύκολη ενσωμάτωση του υλικού σε οποιεσδήποτε τρίτες εφαρμογές.

URL: Fetch