Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5582 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Ενδιάμεσο Λογισμικό Αυτοελέγχου Κόμβων Ομίχλης: Προς Αυτόνομη Λήψη Αποφάσεων Σε Αποικίες Ομίχλης
Διδακτορική Διατριβή 26523
2022-09-26
Καλλιέργεια δημιουργικότητας των μαθητών του νηπιαγωγείου
Μεταπτυχιακή Εργασία 26520
2022-09-15
Εκτίμηση της πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών μέσω δύο μεθόδων αξιολόγησης της διατροφικής πρόσληψης
Πτυχιακή Εργασία 26514
2022-09-14
Σύγκριση με αλγόριθμους συστάσεων σε δεδομένα αξιολογήσεων
Μεταπτυχιακή Εργασία 26517
2022-09-14
Νότια Λακωνία: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Μεταπτυχιακή Εργασία 26511
2022-09-12
Εντερική και Παρεντερική Διατροφή: Κλινικά περιστατικά ανά θεραπευτική κατηγορία
Πτυχιακή Εργασία 26509
2022-09-12
Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Δελφών μέσω της Διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων του
Μεταπτυχιακή Εργασία 26504
2022-09-07
Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση ως μέρος της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση: συγκριτική μελέτη Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Σουηδίας
Μεταπτυχιακή Εργασία 26501
2022-09-07
Βιώσιμη ανάπτυξη και ευφυείς πόλεις: Μια οικονομετρική προσέγγιση
Μεταπτυχιακή Εργασία 26498
2022-09-05
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος προσέγγισης σε ενήλικες με τίτλο «Η ζωγραφική του 19ου αιώνα στην Ελλάδα»
Μεταπτυχιακή Εργασία 26495
2022-09-05
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
8666
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
8151
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
5462
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4601
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
4313
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
4274
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
4273
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
4247
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
4114
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3996