Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5453 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Διερεύνηση της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Κύπρου: Μελέτη περίπτωσης η ευρύτερη αγροτική περιοχή Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Διδακτορική Διατριβή 26096
2022-05-17
Η ύπαρξη της Μετασχηματιστικής ηγεσίας σε δευτεροβάθμια σχολεία στην Ελλάδα, απόψεις εκπαιδευτικών
Μεταπτυχιακή Εργασία 25982
2022-05-16
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της δια βίου μάθησης και των καινοτόμων τρόπων επιμόρφωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής
Μεταπτυχιακή Εργασία 25931
2022-05-16
Τουριστική ανάπτυξη και τοπική αγροδιατροφή. Η περίπτωση του γαστρονομικού τουρισμού στη Σαντορίνη
Διδακτορική Διατριβή 26092
2022-05-12
Προύσα
Χάρτης 1142
2022-04-11
Χρήση ΣΓΠ για την αξιολόγηση της επίδρασης των γεωκινδύνων στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου
Μεταπτυχιακή Εργασία 26090
2022-04-07
Επίδραση των φαινολικών ενώσεων του κρασιού στη σύσταση του εντερικού μικροβιόκοσμου σε in vitro μοντέλο ζύμωσης
Μεταπτυχιακή Εργασία 26080
2022-04-05
Διερεύνηση και αξιολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Ororatech βάσει των δασικών πυρκαγιών στον ελλαδικό χώρο κατά την αντιπυρική περίοδο 2020-2021
Μεταπτυχιακή Εργασία 26087
2022-04-05
Αποτίμηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε γειτονιές της Αθήνας.
Πτυχιακή Εργασία 26083
2022-04-05
Παραγωγή αποβλήτων τροφίμων από τα νοικοκυριά: ποσοτική εκτίμηση και σχέδιο δράσης για την πρόληψή τους
Πτυχιακή Εργασία 26077
2022-04-04
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
8177
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
7337
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
5330
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4453
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
4145
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
4142
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
4134
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
4114
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3978
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3863