Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια

Πτυχιακή Εργασία 3046 15156 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Συγγραφέας:
Χόρτη, Σοφία
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί το αποτέλεσμα της θέλησης της γράφουσας να
ασχοληθεί με τις στερεοτυπικές απόψεις και αντιλήψεις για το φύλο που υπάρχουν
στην Ελληνική κοινωνία και να διαπιστώσει αν τα παραδοσιακά στερεότυπα που
διαιωνίζονταν μέσα στην αστική ή αγροτική (επαρχιακή) κοινωνία εξακολουθούν να
υφίστανται με την ίδια μορφή και ένταση ή έχουν αλλάξει παράλληλα με την αλλαγή
που έχει επέλθει με την εισαγωγή της τεχνολογίας στη ζωή μας καθώς και με τις όλο
και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής που αναγκάζουν τη γυναίκα να μπει
δυναμικά στο χώρο της εργασίας εγκαταλείποντας το παλιό στερεότυπο που ήθελε τη
γυναίκα αντιπρόσωπο και κυρίαρχο της ιδιωτικής σφαίρας.
Στη σύγχρονη εποχή γινόμαστε γνώστες της έννοιας του καταμερισμού
εργασίας στην αγορά εργασίας και στόχος της παρούσας εργασίας είναι να
διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη του καταμερισμού εργασίας μέσα στο σύγχρονο
νοικοκυριό ανάμεσα στα δύο φύλα. Άραγε συνεχίζει ή γυναίκα να επωμίζεται τους
ρόλους της γυναίκας-μητέρας, ερωμένης, συζύγου, διαχειρίστριας των οικονομικών
του οίκου και νοικοκυράς ή μαζί με τον άνδρα μοιράζεται τις δουλειές του σπιτιού,
την ανατροφή των παιδιών, τη διαχείριση των οικονομικών και γενικά υπάρχει
διάχυτος ο καταμερισμός της εργασίας στη σύγχρονη οικογένεια;
Αν διαπιστώνεται η μη ύπαρξη του καταμερισμού εργασίας μέσα στη
σύγχρονη οικογένεια τότε μήπως οι σπουδαιότεροι λόγοι και οι σπουδαιότερες αιτίες
μη ύπαρξής του είναι τα διάφορα στερεότυπα και προκαταλήψεις που υπάρχουν
αναφορικά με το φύλο εδώ και αιώνες, στην Ελληνική οικογένεια;
Ποιες μορφές ρατσισμού σχετικά με το φύλο παρατηρούνται στη σύγχρονη
Ελληνική κοινωνία; Ο ρατσισμός αυτός άραγε στιγματίζει τα δύο φύλα; Προκαλεί
άραγε, αρνητικές πεποιθήσεις ο προσδιορισμός και μόνο του φύλου και γίνεται
κριτήριο αντιμετώπισης των ανθρώπων βασιζόμενο σε αδιαμφισβήτητες ομολογίες
και παραδείγματα διαμέσου των γενεών;
Ποιοι είναι οι σκοποί και οι παράγοντες δημιουργίας και κρυσταλλοποίησης
των κοινωνικών στερεοτύπων και ιδιαίτερα των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο;
Ποιος ο ρόλος της οικογένειας και της κοινωνικοποίησης των ατόμων μέσω αυτής;
Άραγε τα βιώματα που κουβαλά ο κάθε γονέας διαμορφώνει το χαρακτήρα των
παιδιών τους, δηλαδή των μετέπειτα Ανδρών και γυναικών που καλούνται να μπουν
στην αγορά εργασίας και να μοιραστούν ως ζευγάρια πια μια κοινή ζωή; Η θρησκεία,
4
το εισόδημα, το κοινωνικό στάτους, το μορφωτικό επίπεδο αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες επιρροής και διαμόρφωσης συγκεκριμένων τύπων ανθρώπων που
αποτελούν φορείς συγκεκριμένων στερεοτύπων ;
Τα στερεότυπα που σχετίζονται με το ανδρικό και γυναικείο φύλο
παρουσιάζουν αλλαγές ανά τα χρόνια; Για παράδειγμα, ό,τι ισχύει ως στερεότυπο για
έναν άνδρα ή γυναίκα ηλικίας 50 ετών ισχύει και για έναν άνδρα ή γυναίκα ηλικίας
30 ετών; Ναι ή όχι; Όποια και να είναι η απάντηση αυτή διαφαίνεται μέσα από τις
έρευνες-άρθρα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτή την εργασία αλλά και από την
ατομική έρευνα της γράφουσας που έγινε στα πλαίσια στήριξης της διαπίστωσης της
ύπαρξης ή μη των στερεοτύπων για το φύλο.
Κατά το χτίσιμο της πτυχιακής αυτής εργασίας διαμορφώθηκαν πολλά
ερωτήματα. Κάποια από αυτά, όπως τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν τον κύριο
πυρήνα της παρόντος πονήματος το οποίο περιέχει και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε κατά το Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο με σκοπό την
ανεύρεση ή μη των στερεοτυπικών αντιλήψεων για το φύλο μέσα στη σύγχρονη
Ελληνική οικογένεια. Αν δηλαδή τα στερεότυπα που υπάρχουν για τον άνδρα και τη
γυναίκα συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο στην ένταση και τη μορφή τους όπως υπήρχαν
πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-20
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οικογένεια - Κοινωνικές απόψεις - Ελλάδα
Family - Social aspects - Greece
Ρατσισμός - Ελλάδα
Racism - Greece
Περιγραφή:
258 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki44.pdf