Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 33 11802 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κατανάλωσης της Βιομάζας

Πτυχιακή Εργασία 25504
Συγγραφέας:
Κωστάκου, Νίκη, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προοπτικές εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών στην Ναυτιλία στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 25510
Συγγραφέας:
Ραχανιώτη, Χριστίνα Σοφία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οι αντιλήψεις των κατοίκων του Νομού Καρδίτσας αναφορικά με τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης

Πτυχιακή Εργασία 25815
Συγγραφέας:
Καμπίτσα, Αναστασία, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η επίδραση του τουρισμού στην τοπική ανάπτυξη και το οικογενειακό εισόδημα των κατοίκων του νομού Τρικάλων

Πτυχιακή Εργασία 3285
Συγγραφέας:
Κάβουρα, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 10235
Συγγραφέας:
Λαλιώτη, Εμμανουέλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η επίδραση του τουρισμού στην κοινοτική ανάπτυξη: η αντίληψη των κατοίκων: μελέτη περίπτωσης: νομός Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 8911
Συγγραφέας:
Καραμπέκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με βάση οικολογικά κριτήρια

Πτυχιακή Εργασία 3926
Συγγραφέας:
Βασιλακοπούλου, Ελευθερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Καταναλωτική συμπεριφορά σύγχρονου νοικοκυριού στην περιοχή της Αττικής: η περίπτωση των διαρκών αγαθών

Πτυχιακή Εργασία 1282
Συγγραφέας:
Σούσου, Άρτεμις
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Διαιτητική πρόσληψη διαιτητικών ινών (NSP), νερού και επίπεδο φυσικής δραστηριότητας: η πιθανή τους επίδραση στην κινητικότητα του εντέρου

Πτυχιακή Εργασία 4496
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Ελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις καταναλωτικές συνήθειες των εφήβων στην πόλη της Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 9743
Συγγραφέας:
Κούτρα, Θεανώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Πτυχιακή Εργασία 9166
Συγγραφέας:
Ποτούρη, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Τρόπος ζωής και παράγοντες κινδύνου εμφάνισης νοσημάτων φθοράς σε σχολείο που προάγει την υγεία

Πτυχιακή Εργασία 5583
Συγγραφέας:
Ιωάννου, Αικατερίνη
Χουντή, Ευσταθία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Σχολική υγιεινή. Σχολικές υπηρεσίες υγείας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η αλυσίδα του καπνού στο νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και η συμπεριφορά του καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία 8265
Συγγραφέας:
Χρυσάφη, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η πολιτισμική κληρονομιά της Φλώρινας και η απήχησή της στους νέους

Πτυχιακή Εργασία 8480
Συγγραφέας:
Γιάντση, Ελισάβετ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίες (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η πολιτισμική κληρονομιά της Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους

Πτυχιακή Εργασία 10463
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Χαρά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίες (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Προσεγγίσεις της ενδυμασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 9023
Συγγραφέας:
Κεκεριοπούλου, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ένδυμα και περιβάλλον: κριτήρια επιλογής και κύκλος ζωής των ενδυμάτων από τους νέους

Πτυχιακή Εργασία 2006
Συγγραφέας:
Φάσσα, Ακριβούλα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών: η περίπτωση της Βουλιαγμένης

Πτυχιακή Εργασία 7770
Συγγραφέας:
Μπαμπίλης, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ανάπτυξη και διαμόρφωση πρακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 8867
Συγγραφέας:
Βουδούρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. H Aστικοποίηση στις Αναπτυσσόμενες Χώρες: Αίτια, Προκλήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πτυχιακή Εργασία 26631
Συγγραφέας:
Χουλιάρας, Κωνσταντίνος, Aστέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-10-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0