Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 33 9284 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης του τουρισμού στην μετά covid εποχή

Πτυχιακή Εργασία 25723
Συγγραφέας:
Τούτση, Φεβρωνία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Τα κανάλια διανομής και η συμπεριφορά του καταναλωτή στο τομέα των φυτικών φαρμάκων

Πτυχιακή Εργασία 25729
Συγγραφέας:
Κουκούλη, Φωτεινή, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Σύγκριση των αγροτικών συνεταιρισμών με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Πτυχιακή Εργασία 25726
Συγγραφέας:
Βρυώνης, Παναγιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Επίπεδα Εγγραματοσύνης της Υγείας και Αντιλαμβανόμενου Στρες σε χορτοφάγους

Πτυχιακή Εργασία 25792
Συγγραφέας:
Δανιηλίδη, Ιωάννα-Δανάη, Άρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διαχείριση και Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών στο Οικιακό Περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 25749
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου, Αγγελική-Σταυρούλα, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η σημασία του mentoring των HR για τους εργαζόμενους ενός οργανισμού ή επιχείρησης

Πτυχιακή Εργασία 25746
Συγγραφέας:
Γκούμα, Ελένη, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Yπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Πτυχιακή Εργασία 7453
Συγγραφέας:
Αλεξίου, Παναγίτσα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 8094
Συγγραφέας:
Σταύρου, Μέλπω
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-30
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Τριαρχική νοημοσύνη και αυτεπάρκεια σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Πτυχιακή Εργασία 10620
Συγγραφέας:
Σαμάκου, Εμμανουέλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-10
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Υποστήριξη μαθητών με δυσκολίες μάθησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 5851
Συγγραφέας:
Ρίζου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Το τραμ στη σύγχρονη Αθήνα: πλεονέκτημα ή μειονέκτημα

Πτυχιακή Εργασία 3024
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Σπάρτακος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Στάσεις και απόψεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη

Πτυχιακή Εργασία 9903
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση, Χρυσούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Προσδιοριστικοί παράγοντες για τα χαρακτηριστικά χρήσης του ποδηλάτου και το προφίλ των ποδηλατών

Πτυχιακή Εργασία 9737
Συγγραφέας:
Νιόζα, Ελπίδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Υπερκατανάλωση: αίτια και τρόποι εκλογίκευσης

Πτυχιακή Εργασία 10455
Συγγραφέας:
Ρισβά, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ο ρόλος της συσκευασίας και οι πληροφορίες τους για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις

Πτυχιακή Εργασία 10585
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Ο ρόλος της συσκευασίας και της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Πτυχιακή Εργασία 10531
Συγγραφέας:
Κολοβού, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών αγωγής καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία 10404
Συγγραφέας:
Μουργκάση, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Βιώσιμη κατανάλωση, εφοδιαστική νοικοκυριού και προγραμματισμός στην περίοδο της οικονομικής κρίσης

Πτυχιακή Εργασία 6946
Συγγραφέας:
Καστρίτσης, Ραφαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ο θεσμός της μετεκπαίδευσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πτυχιακή Εργασία 2685
Συγγραφέας:
Κολαΐτη, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η αντιμετώπιση της παραδοσιακής διατροφής από τους εφήβους: περίπτωση του Δήμου Ασκληπιείου

Πτυχιακή Εργασία 1760
Συγγραφέας:
Χαλκιοπούλου, Μαριάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0