Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Πτυχιακή Εργασία 9166 350 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς
Συγγραφέας:
Ποτούρη, Ζωή
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη εκπονείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπό της αποτελεί η μελέτη του ρόλου του ηγέτη-διευθυντή των σχολικών μονάδων στην διαχείριση του φαινομένου των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα με την βοήθεια ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε από 235 καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Η επεξεργασία των δεδομένων που ακολούθησε έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 19.0 από την οποία προέκυψαν και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων λαμβάνει χώρα τόσο σε σχολεία της Αττικής όσο και της υπόλοιπης χώρας. Επίσης, οι διευθυντές των σχολείων ως ηγέτες αναλαμβάνουν να επιλύσουν τις συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και οι διευθυντές οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί στον ρόλο τους καταφέρνουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά και το φαινόμενο αυτό. Τέλος, προέκυψε ότι οι συγκρούσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις με κυριότερη την δημιουργία αρνητικού κλίματος στον οργανισμό αλλά έχουν και κάποιες θετικές επιπτώσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτική ηγεσία
Συγκρούσεις, Διαχείριση των
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Διευθυντές/τριες σχολείων
Λέξεις-κλειδιά:
Ηγεσία, συγκρούσεις, διαχείριση, σχολείο, εκπαίδευση
Περιγραφή:
87 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0