Συντελεστές

Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης / Ιδρυματικού Αποθετηρίου "ΕΣΤΙΑ" έγινε στο πλαίσιο της Πράξης: "Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο" (κωδικός ΟΠΣ 304189), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Unisystems
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κέντρο Πληροφορικής & Δικτύων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο