Η πολιτισμική κληρονομιά της Φλώρινας και η απήχησή της στους νέους

Πτυχιακή Εργασία 8480 595 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτισμική κληρονομιά της Φλώρινας και η απήχησή της στους νέους
Συγγραφέας:
Γιάντση, Ελισάβετ
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Φλώρινας και η απήχησή της στους νέους.
Μεθοδολογία: η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 136 νέων ηλικίας 15-28 ετών από φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και φροντιστήρια ξένων γλωσσών, αλλά και από άτομα του κοινωνικού περιγύρου της ερευνήτριας. Ως ερευνητικό εργαλείο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δυο συστατικά μέρη.
Στο πρώτο μέρος συλλέγονταν ορισμένες πληροφορίες όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων που απαρτίζουν το δείγμα, καθώς και των οικογενειών τους.
Στο δεύτερο μέρος περιέχονταν ερωτήσεις σχετικά με τα πολιτισμικά στοιχεία της Φλώρινας.
Αποτελέσματα: σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι γνωρίζουν πολλά από τα μνημεία και τα μουσεία της Φλώρινας και αρκετοί τα έχουν επισκεφτεί. Ακόμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δηλώνει ότι η παραδοσιακή διατροφή είναι πολύ σημαντική για την υγεία και πρέπει να διατηρηθεί. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η έντονη συμμετοχή των νέων τόσο σε πολιτιστικούς φορείς, όσο και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Φλώρινα (Νομός)
Πολιτισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτισμική κληρονομιά, πολιτισμός, Φλώρινα, απήχηση, νέοι
Περιγραφή:
156 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Giantsi_Elisavet.pdf