Βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών: η περίπτωση της Βουλιαγμένης

Πτυχιακή Εργασία 7770 236 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων περιοχών: η περίπτωση της Βουλιαγμένης
Συγγραφέας:
Μπαμπίλης, Χαράλαμπος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστημονικές έρευνες έχουν προσφέρει άφθονα δεδομένα που δείχνουν την αυξανόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι διαπιστώσεις αυτές συντελούν στη βαθμιαία συνειδητοποίηση ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει κάποια όρια που προσδιορίζονται από το ίδιο το περιβάλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη, ως προσπάθεια συμβιβασμού των αντιθέσεων μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος, αποτελεί μια μετριοπαθή αναπτυξιακή και φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση, δεν ταυτίζεται με την οικολογική άποψη της οικοανάπτυξης και βρίσκεται σε αντίθεση με πιο ακραίες οικολογικές ή αναπτυξιακές απόψεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές, προσπαθώντας να συμβιβάσει την ανάπτυξη με το περιβάλλον.
Θεμέλιο λίθο για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, με στόχο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών στο παρόν και στο μέλλον. Γίνεται εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω ότι η προσπάθεια μελέτης της βιώσιμης ανάπτυξης μιας περιοχής αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, ύπαρξη πληροφοριών, πρόσβαση σε αυτές και χρόνο. Το επίπεδο της δυσκολίας ανεβαίνει αν σκεφτούμε ότι η βιωσιμότητα δεν είναι άμεσα μετρίσιμη έννοια.
Το θέμα επομένως της παρούσας εργασίας είναι «Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών. Η περίπτωση της Βουλιαγμένης».
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-25
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Βουλιαγμένη
Ακτές - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Βουλιαγμένη
Διαχείριση παράκτιου χώρου
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη ανάπτυξη, παράκτιες περιοχές, Βουλιαγμένη
Περιγραφή:
186 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0