Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κατανάλωσης της Βιομάζας

Πτυχιακή Εργασία 25504 210 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κατανάλωσης της Βιομάζας
Συγγραφέας:
Κωστάκου, Νίκη, Σπυρίδων
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα μελετούνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για τη χρήση βιοενέργειας. Σκοπός της είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή και διαμορφώνουν την αγορά της βιοενέργειας.
Για την επίτευξη, λοιπόν, του σκοπού πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα σε 243 νοικοκυριά της Ελλάδας από την 1 η Αυγούστου 2021 έως την 20 η Αυγούστου 2021. Το ερωτηματολόγιο που διαμοιράστηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν να αντλήσουν απαντήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κάθε ερωτηθέντος, όπως η ηλικία ή το φύλο, αλλά και ερωτήσεις προσαρμοσμένες στους παράγοντες που θα επηρέαζαν τους ίδιους σχετικά με τη χρήση ενέργειας παραγόμενη από βιομάζα.
Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως από την έρευνα φάνηκε ότι το εισόδημα
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του κάθε νοικοκυριού, όπως επίσης και η ενημέρωση, που η πλειονότητα του δείγματος τη θεωρεί ελλιπή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Ενέργεια - Κατανάλωση
Λέξεις-κλειδιά:
Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Ζήτηση, Βιομάζα
Περιγραφή:
78 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NikiKostakou.pdf

1 MB