Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις καταναλωτικές συνήθειες των εφήβων στην πόλη της Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 9743 775 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις καταναλωτικές συνήθειες των εφήβων στην πόλη της Καρδίτσας
Συγγραφέας:
Κούτρα, Θεανώ
Επιβλέπων καθηγητής:
Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Περίληψη:
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία έχει σκοπό την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση τους. Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες γνωρίζουν το περιβάλλον στο σύνολό του, τα προβλήματα του, το ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτό, καθώς και την ευθύνη του γι’ αυτό. Γνωρίζοντας το περιβάλλον και συνειδητοποιώντας την αξία του, τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες αποκτούν στάσεις, κοινωνικές αξίες και διάθεση για ενεργό συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικά προγράμματα, για την προστασία και την βελτίωση του. Μέρος των κοινωνικών ομάδων είναι και οι έφηβοι, οι οποίοι καθημερινά δέχονται καταιγισμό καταναλωτικών προτύπων με συνέπεια να οδηγούνται στην υπερκατανάλωση. Ο υπερκαταναλωτισμός αποτελεί πηγή δημιουργίας και επιδείνωσης των παγκόσμιων οικολογικών προβλημάτων. Έτσι οι έφηβοι με την συμμετοχή τους στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες, κατανοούν την πολυδιάστατη και πολύπλοκη φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα αίτια της δημιουργίας τους, καθώς και την ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος, γνωρίζοντας τη φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων οι έφηβοι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να συμβάλλουν έστω με τις ενέργειες τους έστω και σε μικρό βαθμό στην επίλυση τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Λοιπά Θέματα:
Καταναλωτική συμπεριφορά - Περιβαλλοντικές απόψεις
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, καταναλωτικές συνήθειες, έφηβοι, Καρδίτσα
Περιγραφή:
115 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Koutra_Theano.pdf