Η αλυσίδα του καπνού στο νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και η συμπεριφορά του καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία 8265 357 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αλυσίδα του καπνού στο νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και η συμπεριφορά του καταναλωτή
Συγγραφέας:
Χρυσάφη, Θεοδώρα
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή μελέτη με θέμα: “ Η αλυσίδα του καπνού στο νέο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και η συμπεριφορά του καταναλωτή”, χειρίζεται όλες τις πτυχές της παραγωγής, της βιομηχανοποίησης και της διάθεσης των προϊόντων του καπνού, καθώς και το θέμα του καπνίσματος και τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στη συνολική αλυσίδα της παραγωγής, επεξεργασίας- τσιγαροποίησης και διανομής- κατανάλωσης των προϊόντων του καπνού. Το εμπειρικό μέρος έχει ως σημείο αναφοράς τον καταναλωτή και εξετάζει τη συμπεριφορά του σε θέματα που αφορούν το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού. Ο καπνός από την πρώτη ύλη ως την κατανάλωσή του αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι από τη συγκομιδή του καπνού μέχρι την προώθησή του στα σημεία πώλησης ξετυλίγεται μια σύνθετη και εξαιρετικά απαιτητική αλυσίδα εφοδιασμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Λοιπά Θέματα:
Εφοδιαστική
Καταναλωτική συμπεριφορά
Καπνός (Φυτό) - Βιομηχανία και εμπόριο
Τσιγάρα - Βιομηχανία και εμπόριο
Λέξεις-κλειδιά:
Καπνός, παραγωγή, διάθεση, εμπόριο, κατανάλωση, καταναλωτική συμπεριφορά
Περιγραφή:
146 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Xrusafi_Theodora.pdf