Η πολιτισμική κληρονομιά της Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους

Πτυχιακή Εργασία 10463 385 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτισμική κληρονομιά της Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Χαρά
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η διερεύνηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης Λεμεσού και η απήχησή της στους νέους.
Μεθοδολογία: Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 200 νέων ηλικίας 18-25 ετών. Ως ερευνητικό εργαλείο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από δύο συστατικά μέρη.
 Στο πρώτο μέρος συλλέγονταν πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νέων που απαρτίζουν το δείγμα, και των οικογενειών τους.
 Στο δεύτερο μέρος περιέχονταν ερωτήσεις σχετικά με τον πολιτισμό της Λεμεσού.
Αποτελέσματα: Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι, με βάση το δείγμα, γνωρίζουν αρκετά από τα μουσεία και μνημεία της Λεμεσού και ένα μεγάλο ποσοστό τα έχει επισκεφθεί. Επίσης το μεγαλύτερο μέρος των νέων πιστεύουν ότι η παραδοσιακή διατροφή πρέπει να διατηρηθεί γιατί κάνει καλό στην υγεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-11-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίες (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Πολιτιστική κληρονομιά - Κύπρος - Λεμεσός
Πολιτισμός
Λεμεσός (Κύπρος) - Ήθη και έθιμα
Μνημεία - Κύπρος - Λεμεσός
Περιγραφή:
237 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0