Προσεγγίσεις της ενδυμασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 9023 729 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσεγγίσεις της ενδυμασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Κεκεριοπούλου, Αθηνά
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η ένδυση είναι μία πολύ σημαντική έννοια, καθώς το "κουστούμι" είναι "κομμένο και ραμμένο" για τον καθένα στα μέτρα του, ακριβώς. Παράλληλα, η ένδυση αποκαλύπτει πολλά και ποικίλα από τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία και τις κοινωνικές σχέσεις των διαφόρων λαών. Το ένδυμα είναι τόσο παλαιό όσο και οι ανθρώπινες σχέσεις. Η πτυχιακή μελέτη αποτελείται από οχτώ κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε την ανάλυση του όρου της ενδυμασίας, τι περιλαμβάνει, τους λόγους που οδήγησαν στην κατασκευή ενδυμάτων από τον άνθρωπο, τους τύπους ενδυμάτων, τα υλικά κατασκευής ενδυμάτων και τέλος την υγιεινή της ενδυμασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας διαμέσου των αιώνων συμπεριλαμβάνοντας τα πιο χαρακτηριστικά ενδυματολογικά γνωρίσματα κάθε περιόδου. Το τρίτο κεφάλαιο υπογραμμίζει τη σημασία και τον ρόλο της ενδυμασίας στη ζωή του ανθρώπου. Ακόμη, αναφέρεται στην άγνωστη κοινωνική, ψυχολογική και θρησκευτική πλευρά της ενδυμασίας στη ζωή του ανθρώπου. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μόδα, τη μεγάλη επιρροή που ασκεί στους ανθρώπους και την κουλτουριάρικη απεικόνισή της. Επίσης, περιλαμβάνει και μια συνοπτική παρουσίαση των πιο σημαντικών γεγονότων που σημάδεψαν τη μόδα από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι το ερευνητικό κομμάτι της μελέτης στο οποίο παρουσιάζονται διαγραμματικά οι απαντήσεις των μαθητών από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν. Τα διαγράμματα αυτά δείχνουν τις προτιμήσεις και τις απόψεις των μαθητών πάνω στο θέμα της ενδυμασίας. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στα μαθήματα της αισθητικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το έβδομο κεφάλαιο είναι η διδακτική προσέγγιση της ενδυμασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας στην Α’ Γυμνασίου. Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνονται, μέθοδοι διδασκαλίας, δραστηριότητες, ασκήσεις και εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν στην σχολική αίθουσα με επίκεντρο την ενδυμασία. Το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην σχολική αίθουσα, καθώς και από το θεωρητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας. Τέλος, το παράρτημα της παρούσας μελέτης παρουσιάζει ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ενδεικτικές ενδυμασίες κάθε εποχής από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Λοιπά Θέματα:
Μόδα - Ιστορία
Ένδυση και ενδύματα - Ιστορία
Μόδα - Μελέτη και διδασκαλία
Ένδυση και ενδύματα - Μελέτη και διδασκαλία
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδυμασία, μόδα, οικιακή οικονομία, διδασκαλία
Περιγραφή:
185 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kekeriopoulou.pdf