Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί

Διδακτορική Διατριβή 17032 5779 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Συγγραφέας:
Μπαλαμπανίδης, Δημήτριος Θ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Χατζημιχάλης, Κωστής
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της «νέας μετανάστευσης» προς την Ελλάδα, η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 1970 και κλιμακώνεται μετά το 1990, η παρούσα διατριβή διερευνά την εγκατάσταση των μεταναστών στην πόλη της Αθήνας και τους συνακόλουθους χωροκοινωνικούς μετασχηματισμούς. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι διαδικασίες στέγασης των μεταναστών και, μέσα από αυτές, ο τρόπος με τον οποίο μετανάστες και ντόπιοι κάτοικοι μοιράζονται τον αστικό χώρο και αναπτύσσουν μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση των μεταναστών σε ιδιόκτητη στέγη και στον σημαίνοντα ρόλο που μπορεί αυτή να παίζει για την ένταξή τους στο χώρο και στην κοινωνία. Η μελέτη περιορίζεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και εστιάζει στη δεκαετία 2000-2010.

Η στεγαστική εμπειρία των μεταναστών στην πόλη της Αθήνας εξετάζεται μέσα από μία ποσοτική έρευνα στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών και μία ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις από μετανάστες και μετανάστριες ιδιοκτήτριες. Προκύπτει ότι οι στεγαστικές διαδρομές τους και οι γεωγραφίες τους, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους ντόπιους, εμφανίζουν σημαντικά «συστατικά επιτυχίας». Καταρχάς, οι στεγαστικές διαδρομές τους αποτελούν εμπειρία μιας διαρκούς στεγαστικής αναβάθμισης και, μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως ιδιοκτήτες, οι μετανάστες μοιράζονται τις ίδιες γειτονιές και τις ίδιες πολυκατοικίες με τους ντόπιους, χωρίς να ζουν εθνοτικά περιχαρακωμένοι σε συγκεκριμένες μόνο γειτονιές της πόλης. Στις εθνοτικά μεικτές γειτονιές της Αθήνας, οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν με τους ντόπιους δεν περιορίζονται στο φάσμα της απόστασης, της σύγκρουσης και της ρατσιστικής απόρριψης, αλλά περιλαμβάνουν ταυτόχρονα σχέσεις αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης και αποδοχής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Λέξεις-κλειδιά:
μετανάστες, στεγαστικές διαδρομές, ιδιοκτησία, χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Περιγραφή:
293 σ., πίν.,εικ., χάρτ.γραφ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0