Κατανάλωση γλυκών και αλμυρών σνακ σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τροφίμων στο σπίτι και τις γονικές πρακτικές

Πτυχιακή Εργασία 25605 199 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανάλωση γλυκών και αλμυρών σνακ σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τροφίμων στο σπίτι και τις γονικές πρακτικές
Συγγραφέας:
Επιφανίου, Παναγιώτα, Αντρέας
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Εισαγωγή :Τα παιδιά σχολικής ηλικίας συχνά ακολουθούν ένα ανθυγιεινό διατροφικό πλάνο, καταναλώνοντας αυξημένες ποσότητες γλυκών και αλμυρών σνακ. Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών καθορίζονται από πολλούς παράγοντες, με σημαντικότερο τους γονείς των παιδιών. Τόσο οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι γονείς γύρω από θέματα της διατροφής όσο και η διαθεσιμότητα τροφίμων στο σπίτι, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση των διατροφικών συμπεριφορών των παιδιών. Παρόλα αυτά είναι ελάχιστες οι μελέτες που διερευνούν τη σχέση κατανάλωσης αλμυρών και γλυκών σνακ με τις πρακτικές των γονέων, ειδικά σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για χρόνια νοσήματα. Επομένως σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της κατανάλωσης γλυκών και αλμυρών σνακ από παιδιά σχολικής ηλικίας και η πιθανή συσχέτισή της με τις πρακτικές των γονέων και τη διαθεσιμότητα τροφίμων στο σπίτι σε οικογένειες υψηλού κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ 2)
Μεθοδολογία: Η παρούσα πτυχιακή βασίζεται σε συγχρονικά δεδομένα της μελέτης Feel4Diabetes, από 6 Ευρωπαϊκές χώρες. Το δείγμα που μελετήθηκε ήταν 12.039 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 8.2 ± 0.99 ετών και οι γονείς τους. Τα δεδομένα που μελετήθηκαν ήταν οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών ως προς τα αλμυρά και γλυκά σνακ, η διαθεσιμότητά τους στο σπίτι και οι πρακτικές των γονέων , τα οποία συλλέχθηκαν με επικυρωμένα ερωτηματολόγια.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη παρατηρήθηκε αυξημένη η κατανάλωση γλυκών σνακ και σχετικά αυξημένη των αλμυρών σνακ. Το 44.84% των παιδιών κατανάλωναν γλυκά σνακ περισσότερο από 4 φορές την εβδομάδα, και αντίστοιχα το 12.89% των παιδιών κατανάλωναν αλμυρά σνακ. Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ αυτής της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι γονείς. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της διαθεσιμότητας γλυκών στο σπίτι (ΣΛ = 4.76, 95% ΔΕ: 4.32, 5.23) , της έγκρισης για κατανάλωση γλυκών (ΣΛ = 3.29, 95% ΔΕ: 2.97, 3.67) της επιβράβευσης με γλυκά (ΣΛ= 2.69, 95% ΔΕ: 2.23, 3.24), «μερικές φορές/σπάνια/ποτέ» με την κατανάλωσης γλυκών ≤ 4 φορές/ εβδομάδα. Παρόμοια θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε και, ανάμεσα στη διαθεσιμότητα αλμυρών σνακ στο σπίτι (ΣΛ= 6.56, 95% ΔΕ: 5.64, 7.61), έγκρισης από τους γονείς για κατανάλωση αλμυρών σνακ από τα παιδιά( ΣΛ= 3.41, 95% ΔΕ: 2.98, 3.90) και επιβράβευσης με γλυκά σνακ ( ΣΛ= 4.34, 95% ΔΕ: 3.57, 5.28) «μερικές φορές/σπάνια/ποτέ» με την κατανάλωση αλμυρών σνακ ≤ 4 φορές /εβδομάδα συγκριτικά με τις περιπτώσεις όπου οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονταν «πάντα/ συχνά».
Συμπέρασμα: Τα παιδιά σχολικής ηλικίας σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, έχουν ενσωματώσει στις διατροφικές τους συνήθειες ανθυγιεινά τρόφιμα. Καταναλώνουν πολύ συχνά γλυκά σνακ και σχετικά συχνά αλμυρά σνακ, γεγονός που απαιτεί προσοχή. Απαιτούνται δράσεις κυρίως με στόχο τη διατροφική εκπαίδευση των γονιών, αφού όπως φαίνεται οι πρακτικές που χρησιμοποιούν, είναι παράγοντες που έχουν ισχυρή σχέση με την αυξημένη κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Σνακς
Παιδιά - Διατροφή
Λέξεις-κλειδιά:
διαθεσιμότητα τροφίμων στο σπίτι, γλυκά σνακ, αλμυρά σνακ, παιδιά σχολικής ηλικίας, πρακτικές των γονέων
Περιγραφή:
34 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

PanagiotaEpifaniou.pdf

589 KB