Διατροφική Αντιμετώπιση στα ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου)

Πτυχιακή Εργασία 25612 198 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διατροφική Αντιμετώπιση στα ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου)
Συγγραφέας:
Κασή, Μαργαρίτα
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλιώρα, Ανδριάνα
Περίληψη:
Τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) περιλαμβάνουν τη νόσο του Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα, που συνιστούν χρόνιες, προοδευτικές ανοσολογικά προκαλούμενες ασθένειες με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από ύφεση και υποτροπή. Η αιτιολογία των ΙΦΝΕ είναι περίπλοκη και πολυπαραγοντική και παραμένει ασαφής, ωστόσο υπάρχουν επαρκώς τεκμηριωμένα ευρήματα που αναδεικνύουν ότι στην παθογένεση εμπλέκονται περιβαλλοντικοί, γενετικοί, ανοσολογικοί παράγοντες και η εμπλοκή του μικροβιώματος. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η διατροφική αντιμετώπιση των ΙΦΝΕ ως συμπληρωματικό μέσο στη φαρμακευτική αγωγή οδηγεί σε βελτίωση της διαχείρισης και της πορείας του νόσου. Η διατροφή αποτελεί τον ισχυρότερο ίσως περιβαλλοντικό παράγοντα που εμπλέκεται στην παθογένεση των ΙΦΝΕ και το δυτικό διατροφικό πρότυπο έχει ενοχοποιηθεί, δεδομένου ότι ο υψηλότερος επιπολασμός των ΙΦΝΕ αντιστοιχεί στις δυτικές χώρες. Η παρούσα μελέτη έχει στόχο τη διερεύνηση της διατροφικής αντιμετώπισης των ασθενών με ΙΦΝΕ, τόσο σε περιόδους έξαρσης όσο και σε περιόδους ύφεσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Νόσος του Crohn
Έντερα - Ασθένειες
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Λέξεις-κλειδιά:
Μεσογειακή διατροφή, Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, διατροφή, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του κρον
Περιγραφή:
71 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MargaritaKasi.pdf

1 MB