Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34 13901 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7466
Συγγραφέας:
Μαριού, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο δήμο Αθηναίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 7343
Συγγραφέας:
Τάτσης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Προβλήματα συμπεριφοράς αλλοδαπών και ελλήνων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής των Αθηνών

Μεταπτυχιακή Εργασία 7938
Συγγραφέας:
Μπακάλη, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η προσωπικότητα μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2738
Συγγραφέας:
Μπογράκου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας της Cynara cardunculus L. για παραγωγή βιοντίζελ στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5591
Συγγραφέας:
Μακρυνίκα, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Γεωργία και περιβάλλον
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Θερινοί πληθυσμοί εδαφόβιων Κολλεμβόλων: εποχιακότητα και επίδραση της βλάστησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 6124
Συγγραφέας:
Βασιλειάδης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η συμβολή του ποδηλάτου στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων: μελέτη περίπτωσης: η πόλη της Καρδίτσας

Μεταπτυχιακή Εργασία 9479
Συγγραφέας:
Κραμποκούκης, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-09
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Προσδιοριστικοί παράγοντες της βιώσιμης κατανάλωσης: η περίπτωση των καταναλωτών του νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 10731
Συγγραφέας:
Καρούντζος, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών των καταναλωτικών προϊόντων, με έμφαση στις συσκευασίες γάλακτος και χυμών και οι απόψεις των καταναλωτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 3238
Συγγραφέας:
Μωράκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική μόλυνση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Το προφίλ του πράσινου Έλληνα καταναλωτή

Μεταπτυχιακή Εργασία 6650
Συγγραφέας:
Κονιάρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η καταναλωτική συμπεριφορά σε περίοδο κρίσης: διερεύνηση σε προϊόντα ψυχαγωγίας στον δήμο Καλαμάτας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7088
Συγγραφέας:
Καπετανάκη, Θεώνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Ψυχαγωγία. Ελεύθερος χρόνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Διερεύνηση της επιρροής των έμπρακτων πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο βαθμό αφοσίωσης των καταναλωτών σε μια επιχείρηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 10006
Συγγραφέας:
Ράπτης, Γρηγόριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η εφαρμογή του PROJECT ως διδακτικής μεθόδου και ως μέσου αξιολόγησης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών στόχων της στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας από τη σκοπιά των εκπαιδευομένων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2830
Συγγραφέας:
Καραγεώργου, Ελισσάβετ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Έρευνα για την επίδραση της διατροφικής σήμανσης εστιατόριων ταχείας εστίασης στην καταναλωτική συμπεριφορά

Μεταπτυχιακή Εργασία 3998
Συγγραφέας:
Τσιαμαντά, Μυρτώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Τιμές τροφίμων, διατροφικές μελέτες, συστατικά
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εμπειρική προσέγγιση στο νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 4832
Συγγραφέας:
Γεροχρήστου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η καταναλωτική συμπεριφορά για την ανακύκλωση εντύπου χαρτιού στο Δήμο Αιγάλεω

Μεταπτυχιακή Εργασία 7632
Συγγραφέας:
Πασσάς, Ξενοφώντας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Δίκτυα μεταφορών σε αστικές περιοχές: Η περίπτωση των Βριλησσίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 22222
Συγγραφέας:
Ράπτης, Γεώργιος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Αυτο-ρύθμιση για καλλιέργεια της τριαρχικής νοημοσύνης μαθητών Δημοτικού Σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4073
Συγγραφέας:
Κεντούρη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Τριαρχική νοημοσύνη και διαπολιτισμικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 1793
Συγγραφέας:
Μαρκάκη, Αριστέα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Συνείδηση, νόηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η δημιουργική γραφή σε μαθητές Δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 3533
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0