Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34 13767 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών για την επισκευή & διάθεση των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Η.Η.Ε.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 21749
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Ευγενία, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Πλάνο Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Διαδρομών ως εργαλείο ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού: Η περίπτωση της Πολιτιστικής Διαδρομής «Ενετικά Μονοπάτια» στη νήσο Ζάκυνθο

Μεταπτυχιακή Εργασία 21711
Συγγραφέας:
Φουλίδη, Ζωή, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μελέτη των παραγόντων διαμόρφωσης κινήτρων σε ελίτ αθλητές ομαδικών αθλημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21703
Συγγραφέας:
Μπούρμπουλας, Ιωάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αξιολόγηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων του Δημοτικού αναφορικά με τη διατροφή και την ευεξία

Μεταπτυχιακή Εργασία 21714
Συγγραφέας:
Καλαφάτη, Ασπασία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 7119
Συγγραφέας:
Κουντζάκης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. H Συμβολή του Πολιτισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Στο Νομό Ηρακλείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 21731
Συγγραφέας:
Στραταντωνάκης, Στυλιανός, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σχολική κομποστοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21735
Συγγραφέας:
Κουλίζου, Κυριακή, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Περιγραφές εκπαιδευτικών για διαδικασίες συλλογικής δημιουργικότητας κατά την παραγωγή μαθητικών ταινιών μικρού μήκους

Μεταπτυχιακή Εργασία 21745
Συγγραφέας:
Καραμούντζος, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21860
Συγγραφέας:
Μπαρδάκα, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μύθοι και ιστορική πραγματικότητα μέσω πολιτιστικών διαδρομών. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21755
Συγγραφέας:
Αντωνίου, Ζαχαρούλα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ο Ρόλος των Πολιτιστικών Διαδρομών ως Τουριστικό Προϊόν στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Η Περίπτωση του Ν. Ηλείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21805
Συγγραφέας:
Χαραλαμποπούλου, Πολυξένη, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Θετικά συναισθήματα και σχολική επίδοση μαθητών: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21758
Συγγραφέας:
Κωνσταντάτου, Μαρία, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η συμβολή του διευθυντή στην συνεργασία σχολείου οικογένειας στο νομό Ρεθύμνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21761
Συγγραφέας:
Γκιουλέας, Ιωάννης, Σωτήριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21769
Συγγραφέας:
Καρασαββίδου, Ευστρατία, Ελευθέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η γoνεϊκή εμπλoκή στην Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21775
Συγγραφέας:
Αναγνώστου, Αγαθή, Ηλιας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η επίδραση της σχέσης των παιδιών με τη μητέρα και τους συνομηλίκους τους στις αντιλήψεις τους για τη φιλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 21772
Συγγραφέας:
Ξανθού, Ελένη, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ψυχολογική προσέγγιση των αθλητών - άγχος και προσωπικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 21874
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου, Μαγδαληνή, Πέτρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η κοινωνικοοικονομική διάσταση του ελληνικού brain drain: Μια πρόβλεψη των προσεχών ετών

Μεταπτυχιακή Εργασία 21766
Συγγραφέας:
Τσαζή, Ξανθή, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η επίδραση της δυτικής λογοτεχνίας στα παιδικά περιοδικά του 19ου αιώνα - Μελέτη Περίπτωσης : Το Παιδικόν Περιοδικόν

Μεταπτυχιακή Εργασία 21785
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου, Ευαγγελία, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η φυσιογνωμία της πόλης της Χίου: οικονομία και κοινωνικά χαρακτηριστικά

Μεταπτυχιακή Εργασία 2824
Συγγραφέας:
Πιταούλη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0