Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 34 19374 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Η συμβολή των παραμυθιών στη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25806
Συγγραφέας:
Παύλου, Γερασιμίνα, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ηγεσία και παρακίνηση εκπαιδευτικών: Θέσεις και απόψεις των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25869
Συγγραφέας:
Χολογγούνη, Χριστίνα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα Ζωής και Κοινωνική Υποστήριξη, Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά τη Γενική Απαγόρευση (lockdown), σε Φοιτητές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 25872
Συγγραφέας:
Κουτσούκου, Μαρία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μια έρευνα δράση στο δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 25875
Συγγραφέας:
Γιαννάκη, Βασιλική, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αξιολόγηση τρόπων μάθησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25839
Συγγραφέας:
Μαυράκης, Νικόλαος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ίδρυμα Κατακουζηνού: Μια πρόταση ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25943
Συγγραφέας:
Ταγκατίδη, Ελένη-Μαρία, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και η σχέση της με την πνευματικότητα και το νόημα της ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25884
Συγγραφέας:
Κόλλια, Αναστασία– Αικατερίνη, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής, των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 25890
Συγγραφέας:
Ψιλοπούλου, Χριστίνα, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών για την επισκευή & διάθεση των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Η.Η.Ε.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 21749
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Ευγενία, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Πλάνο Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Διαδρομών ως εργαλείο ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού: Η περίπτωση της Πολιτιστικής Διαδρομής «Ενετικά Μονοπάτια» στη νήσο Ζάκυνθο

Μεταπτυχιακή Εργασία 21711
Συγγραφέας:
Φουλίδη, Ζωή, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη των παραγόντων διαμόρφωσης κινήτρων σε ελίτ αθλητές ομαδικών αθλημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21703
Συγγραφέας:
Μπούρμπουλας, Ιωάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αξιολόγηση του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων του Δημοτικού αναφορικά με τη διατροφή και την ευεξία

Μεταπτυχιακή Εργασία 21714
Συγγραφέας:
Καλαφάτη, Ασπασία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 7119
Συγγραφέας:
Κουντζάκης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. H Συμβολή του Πολιτισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Στο Νομό Ηρακλείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 21731
Συγγραφέας:
Στραταντωνάκης, Στυλιανός, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Σχολική κομποστοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21735
Συγγραφέας:
Κουλίζου, Κυριακή, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Περιγραφές εκπαιδευτικών για διαδικασίες συλλογικής δημιουργικότητας κατά την παραγωγή μαθητικών ταινιών μικρού μήκους

Μεταπτυχιακή Εργασία 21745
Συγγραφέας:
Καραμούντζος, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21860
Συγγραφέας:
Μπαρδάκα, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Μύθοι και ιστορική πραγματικότητα μέσω πολιτιστικών διαδρομών. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21755
Συγγραφέας:
Αντωνίου, Ζαχαρούλα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ο Ρόλος των Πολιτιστικών Διαδρομών ως Τουριστικό Προϊόν στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Η Περίπτωση του Ν. Ηλείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21805
Συγγραφέας:
Χαραλαμποπούλου, Πολυξένη, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Θετικά συναισθήματα και σχολική επίδοση μαθητών: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21758
Συγγραφέας:
Κωνσταντάτου, Μαρία, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0