Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της δια βίου μάθησης και των καινοτόμων τρόπων επιμόρφωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25931 231 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της δια βίου μάθησης και των καινοτόμων τρόπων επιμόρφωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής
Συγγραφέας:
Μιχάλη, Ελπινίκη, Μελέτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κέφης, Βασίλειος
Περίληψη:
Στην εποχή μας εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με στόχο τη διδακτική αποτελεσματικότητα και κατά επέκταση την αξιολόγησή της. Η παγκοσμιοποίηση επιφέρει αλματώδεις εξελίξεις στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις . Η έκρηξη της τεχνολογίας, του αυτοματισμού, της εύκολης πρόσβασης στη γνώση, της εικονικής πραγματικότητας, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τον ήδη πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού.
Η ανάγκη του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και των μαθητών του αποτέλεσε το κίνητρο για την παρούσα εργασία η οποία έχει σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των σύγχρονων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών της Δυτικής Αττικής, αναφορικά με τη συχνή επιμόρφωσή τους στην αναμόρφωση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, μέσω καινοτόμων τρόπων επιμόρφωσης (εξ αποστάσεως, ανεστραμμένη τάξη), με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης διερευνάται η ανάδειξη των παραγόντων που πιθανά επηρεάζουν τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη συνεχή (δια βίου) επιμόρφωσή του αλλά και τα κίνητρα που τον οδηγούν στην επιμόρφωση.
Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαφύγει από τα μέχρι σήμερα επαγγελματικά του δεδομένα, να ακολουθήσει την μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οφείλει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και θεωρείται αναγκαίο να ακολουθήσει το ρεύμα των εξελίξεων μέσω της δια βίου επιμόρφωσής του που θα οδηγήσει στην ολόπλευρη επαγγελματική του ανάπτυξη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση
Λέξεις-κλειδιά:
επιμόρφωση, Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματισμός, Καινοτόμοι τρόποι επιμόρφωσης, Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Περιγραφή:
91 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ELPINIKIMICHALI_.pdf

1 MB