Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Γεωγραφική ανάλυση και χαρτογράφηση δεικτών παχυσαρκίας, φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης σε παιδιά ηλικίας 5-18 ετών στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 16217
Συγγραφέας:
Μιλκονίδου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συσχέτιση προτύπων τρόπου ζωής με τον γλυκαιμικό έλεγχο ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1- συγχρονική μελέτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 25653
Συγγραφέας:
Ευαγγέλου, Ηλιάνα, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιγεννητικοί, κοινωνικοδημογραφικοί και παράγοντες του τρόπου ζωής που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25650
Συγγραφέας:
Κοντοχριστοπούλου, Αικατερίνη Μαρία, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αλληλεπίδραση γενετικού σκορ και τρόπου ζωής σε δείκτες παχυσαρκίας εφήβων από την μελέτη TEENAGE

Μεταπτυχιακή Εργασία 25774
Συγγραφέας:
Ηρακλέους-Παλαιολόγλου, Παναγιώτα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Διερεύνηση του ρόλου του αυξητικού παράγοντα FGF-23 σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25789
Συγγραφέας:
Σερεμέτη, Σωτηρία Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εξόρυξη Δεδομένων από Ελληνικά Κείμενα με Στόχο τη Κατηγοριοποίηση με τη Χρήση του Greek BERT

Μεταπτυχιακή Εργασία 25760
Συγγραφέας:
Γκολφόπουλος, Γεώργιος, Νικήτας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Αποθετήριο πακέτων λογισμικού διανομών Linux

Μεταπτυχιακή Εργασία 25779
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25763
Συγγραφέας:
Ξυπολιά, Γεωργία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η συμβολή των παραμυθιών στη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25806
Συγγραφέας:
Παύλου, Γερασιμίνα, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποτροφιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25797
Συγγραφέας:
Φραγγιαδάκης, Δημήτριος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ηγεσία και παρακίνηση εκπαιδευτικών: Θέσεις και απόψεις των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25869
Συγγραφέας:
Χολογγούνη, Χριστίνα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ψυχοκοινωνικά Χαρακτηριστικά, Ποιότητα Ζωής και Κοινωνική Υποστήριξη, Πριν, Κατά τη Διάρκεια και Μετά τη Γενική Απαγόρευση (lockdown), σε Φοιτητές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 25872
Συγγραφέας:
Κουτσούκου, Μαρία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μεταβολικές αποκρίσεις μετά από άσκηση : μελέτη σε διαβητικούς ασθενείς

Μεταπτυχιακή Εργασία 25866
Συγγραφέας:
Σακκά, Φρειδερίκη, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η επίδραση της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού σε δείκτες αιμόστασης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25845
Συγγραφέας:
Δήμου, Θεοδώρα, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μια έρευνα δράση στο δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 25875
Συγγραφέας:
Γιαννάκη, Βασιλική, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Αξιολόγηση τρόπων μάθησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25839
Συγγραφέας:
Μαυράκης, Νικόλαος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ίδρυμα Κατακουζηνού: Μια πρόταση ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25943
Συγγραφέας:
Ταγκατίδη, Ελένη-Μαρία, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και η σχέση της με την πνευματικότητα και το νόημα της ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25884
Συγγραφέας:
Κόλλια, Αναστασία– Αικατερίνη, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής, των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 25890
Συγγραφέας:
Ψιλοπούλου, Χριστίνα, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών για την επισκευή & διάθεση των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών (Η.Η.Ε.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 21749
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Ευγενία, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0