Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάδειξη των απόψεων και των στοιχείων της ανταπόκρισης και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Π.Ε. στη πρόκληση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25946
Συγγραφέας:
Κοεμτζίδης, Στυλιανός, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες κινδύνων κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, συμφώνως με το πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. Αξιοποίηση της Μεθοδολογίας PM2 ως ολοκληρωμένου εργαλείου διαχείρισης έργων.

Μεταπτυχιακή Εργασία 25929
Συγγραφέας:
Γρίβα, Βαΐα, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία_ Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ελληνικό Σχέδιο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25927
Συγγραφέας:
Ζήσης, Γεώργιος, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αξιολόγηση ωριμότητας διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με τις διαθέσιμες προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνικές και προσδιορισμός / προσαρμογή ενός εργαλείου αξιολόγησης, κατάλληλου για τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26008
Συγγραφέας:
Τζωρτζάτος, Γεράσιμος, Ξάνθιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Το πρόβλημα συνύπαρξης καλλιέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25934
Συγγραφέας:
Ιφόγλου, Μαρία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μελέτη της επίδρασης υπο-προϊόντων οινοποίησης στην λειτουργία των αιμοπεταλίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25952
Συγγραφέας:
Φρούσιου, Ολυμπία, Aναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Κατανάλωση υγρών και νερού και διατήρηση της απώλειας βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 25958
Συγγραφέας:
Βασιλειάδη, Ελένη, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Επιπολασμός παιδικής παχυσαρκίας ανά χώρα, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και γονεϊκή παχυσαρκία στην Ευρώπη. Μελέτη Feel4Diabetes

Μεταπτυχιακή Εργασία 25961
Συγγραφέας:
Κούτρα, Ευαγγελία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η συμβολή της εικόνας και της κινηματογραφικής τέχνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 25970
Συγγραφέας:
Ξανθά, Γεωργία, Απόστολος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μεταβολικές αποκρίσεις αθλουμένων μετά από καταπόνηση διαφορετικών μυϊκών ινών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26006
Συγγραφέας:
Παλόγλου, Ιωάννης, Τηλέμαχος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Γενετικό υπόβαθρο και συνέπειες ύπνου μετά από τρίμηνη διατροφική παρέμβαση σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες Έλληνες

Μεταπτυχιακή Εργασία 25973
Συγγραφέας:
Τσιώνη, Σπυριδούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Χωροθέτηση και Οργάνωση Νοσοκομειακών Μονάδων: Διαδικασίες εκκένωσης και η μελέτη περίπτωσης του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25975
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Γεωργία, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Επίδραση της μέτριας κατανάλωσης κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25996
Συγγραφέας:
Παφίλας, Χρήστος, Χριστόδουλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ο ρόλος της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα των φορέων του πολιτισμού. Προβληματισμοί με βάση την ελληνική πραγματικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26002
Συγγραφέας:
Μπούρα, Μαριάννα, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25978
Συγγραφέας:
Μπεγλερίδου-Κάβρα, Ραφαηλίνα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Παρεμβάσεις Βασισμένες στη Συμπόνια στην Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 25993
Συγγραφέας:
Φίλιου, Βασιλική – Νίκη, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Oι παράγοντες που προσδιορίζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση στο ελληνικό δημόσιο σχολείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25990
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Πηνελόπη, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Συσχέτιση δεικτών οξειδωτικού στρες με τη σύσταση σε λιπαρά οξέα μεμβρανών ερυθρών κυττάρων σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό μετά από διατροφική παρέμβαση με ψάρια ιχθυοτροφείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26047
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Μαρία - Αναστασία, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Βιοχημεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εκτίμηση ακραίας πλημμυρικής παροχής στη λεκάνη απορροής του ρέματος Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Μεταπτυχιακή Εργασία 25980
Συγγραφέας:
Στέφου, Ανδρέας, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ο Σχεδιασμός ενός Halloween φεστιβάλ στο Δήμο Χαϊδαρίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26039
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτη, Αναστασία, Άγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίες (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0