Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 38 9336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Μελέτη της επίδρασης υπο-προϊόντων οινοποίησης στην λειτουργία των αιμοπεταλίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25952
Συγγραφέας:
Φρούσιου, Ολυμπία, Aναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Κατανάλωση υγρών και νερού και διατήρηση της απώλειας βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 25958
Συγγραφέας:
Βασιλειάδη, Ελένη, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Επιπολασμός παιδικής παχυσαρκίας ανά χώρα, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας και γονεϊκή παχυσαρκία στην Ευρώπη. Μελέτη Feel4Diabetes

Μεταπτυχιακή Εργασία 25961
Συγγραφέας:
Κούτρα, Ευαγγελία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μεταβολικές αποκρίσεις αθλουμένων μετά από καταπόνηση διαφορετικών μυϊκών ινών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26006
Συγγραφέας:
Παλόγλου, Ιωάννης, Τηλέμαχος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Γενετικό υπόβαθρο και συνέπειες ύπνου μετά από τρίμηνη διατροφική παρέμβαση σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ενήλικες Έλληνες

Μεταπτυχιακή Εργασία 25973
Συγγραφέας:
Τσιώνη, Σπυριδούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Επίδραση της μέτριας κατανάλωσης κρασιού στα ένζυμα μεταβολισμού του Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25996
Συγγραφέας:
Παφίλας, Χρήστος, Χριστόδουλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Συσχέτιση δεικτών οξειδωτικού στρες με τη σύσταση σε λιπαρά οξέα μεμβρανών ερυθρών κυττάρων σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό μετά από διατροφική παρέμβαση με ψάρια ιχθυοτροφείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26047
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου, Μαρία - Αναστασία, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Βιοχημεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης γενετικών σκορ και δεικτών του τρόπου ζωής σε δείκτες παχυσαρκίας σε ελληνικούς πληθυσμούς

Μεταπτυχιακή Εργασία 26044
Συγγραφέας:
Μπρέκου, Δέσποινα, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. H επίδραση της μητρικής παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και οι επιπτώσεις στην υγεία των απογόνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 26027
Συγγραφέας:
Καπερώνη, Θεώνη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Επίδραση των φαινολικών ενώσεων του κρασιού στη σύσταση του εντερικού μικροβιόκοσμου σε in vitro μοντέλο ζύμωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 26080
Συγγραφέας:
Κίσσα, Ελπίδα, Nικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες και διαχείριση σωματικού βάρους

Μεταπτυχιακή Εργασία 26075
Συγγραφέας:
Τσιάκα, Αναστασία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ανασκόπηση των μεθόδων εκτίμησης της ενεργειακής κατανάλωσης με την χρήση «έξυπνων», φορητών συσκευών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26133
Συγγραφέας:
Σουργουτσίδης, Στυλιανός, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η επίδραση μιας παρέμβασης τροποποίησης των συνηθειών του τρόπου ζωής στην παρουσία μεταβολικού συνδρόμου ασθενών με αποφρακτική άπνοια ύπνου: ετήσιος επανέλεγχος κλινικής δοκιμής

Μεταπτυχιακή Εργασία 26138
Συγγραφέας:
Βαμβακάρη, Κωνσταντίνα, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Γονικές πρακτικές και τρόπος ζωής των παιδιών σε σχέση με την παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Μελέτη Feel4Diabetes

Μεταπτυχιακή Εργασία 26141
Συγγραφέας:
Παρασκευουλάκου, Ευτυχία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Προσκόλληση στο πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας και γνωσιακή λειτουργία σε ενήλικες

Μεταπτυχιακή Εργασία 26143
Συγγραφέας:
Σιγάλα, Ευαγγελία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Αποτίμηση διατροφικών συνηθειών πασχόντων από κοιλιοκάκη που ακολουθούν δίαιτα ελεύθερη από γλουτένη

Μεταπτυχιακή Εργασία 26168
Συγγραφέας:
Πέτσης, Κωνσταντίνος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Γενετικό υπόβαθρο και δείκτες κατάθλιψης σε υγιείς ενήλικες υπέρβαρους και παχύσαρκους Έλληνες

Μεταπτυχιακή Εργασία 26174
Συγγραφέας:
Δουλμέ-Ιωσηφίδου, Αθηνά, Αστέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Διατροφικές συνήθειες, σακχαρώδης διαβήτης και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος, σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Μεταπτυχιακή Εργασία 16151
Συγγραφέας:
Κούλη, Γεωργία Μαρία
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η αυτοαξιολόγηση των επιπέδων υδάτωσης με το χρώμα των ούρων σε παιδιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 16686
Συγγραφέας:
Φαντούση, Κατερίνα
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφικές αλληλεπιδράσεις
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διατροφικές συνήθειες, υπέρταση και δεκαετής καρδιαγγειακόας κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Μεταπτυχιακή Εργασία 15980
Συγγραφέας:
Παπαταξιάρχης, Ευάγγελος
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0