Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή 35 3752 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διδακτορικές Διατριβές

Φίλτρα

 

1. Επίδραση του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου (Εκπαίδευση, Υγεία) στο Ρυθμό Μεγέθυνσης των Οικονομιών των Περιφερειών της Ελλάδας, κατά την περίοδο 1995-2012

Διδακτορική Διατριβή 20328
Συγγραφέας:
Καραθεόδωρος, Αναστάσιος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19424 Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες δαπανών για εκπαίδευση στην Ελλάδα σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο

Διδακτορική Διατριβή 15366
Συγγραφέας:
Σολάκη, Μελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Εκπαίδευση
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μέτρηση της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την Αποδοτικότητα και την Παραγωγικότητα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009

Διδακτορική Διατριβή 19907
Συγγραφέας:
Κυρατζή, Παναγιώτα Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανώτατη εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Οι Έλληνες και η υπεύθυνη κατανάλωση

Διδακτορική Διατριβή 19904
Συγγραφέας:
Αμβροσίου, Αφροδίτη Δ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εμπειρική ανάλυση της οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς

Διδακτορική Διατριβή 19927
Συγγραφέας:
Ζάβαλη, Μαρία Φ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ανάλυση της υιοθέτησης των στρατηγικών βιωσιμότητας στον τραπεζικό κλάδο

Διδακτορική Διατριβή 25250
Συγγραφέας:
Σταυροπούλου, Αθανασία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ο ρόλος της Ευγνωμοσύνης στη διαμόρφωση της Κοινωνικής Συμπεριφοράς και η σχέση της με την Ικανοποίηση από τη ζωή, κατά τη σχολική ηλικία

Διδακτορική Διατριβή 24875
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδης, Γεώργιος, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Βελτίωση των Κοινωνικών & Συναισθηματικών δεξιοτήτων εφήβων μαθητών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμoύ: Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Circle Time

Διδακτορική Διατριβή 24881
Συγγραφέας:
Καλύβεζα, Σταματίνα, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Συμπεριφορική και Πειραματική Οικονομική: Τραπεζικές συναλλαγές και Νέες Τεχνολογίες

Διδακτορική Διατριβή 24898
Συγγραφέας:
Ανυσιάδου, Μελπομένη, Θεοχάρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Το μάθημα της οικιακής οικονομίας στη σύγχρονη σχολική και τοπική κοινωνία

Διδακτορική Διατριβή 14729
Συγγραφέας:
Γκούσια-Ρίζου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Οικονομική αποτίμηση αστικών και περιβαλλοντικών πάρκων στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή 24585
Συγγραφέας:
Λεοντή, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Εφαρμοσμένη αστική βιώσιμη ανάπτυξη. Πολυμεθοδική ανάλυση των πρακτικών επανάχρησης κτιρίων. Το παράδειγμα του ΦΙΞ

Διδακτορική Διατριβή 24852
Συγγραφέας:
Βαρδόπουλος, Ιωάννης, Ευστράτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Στρατηγική και ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση των Ιονίων Νήσων

Διδακτορική Διατριβή 14731
Συγγραφέας:
Κούρτης, Παναγιώτης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-05-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιομηχανία φιλοξενίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ., τροφή και υπηρεσίες της
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα με την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης: η περίπτωση των πιστοποιημένων με greenkey ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Διδακτορική Διατριβή 15437
Συγγραφέας:
Παπαγρηγορίου, Αριστείδης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ανίχνευση αγροχημικών σε επιλεγμένα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Διδακτορική Διατριβή 14891
Συγγραφέας:
Λυκούδης, Ζήσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-05-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Χημεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Προσδιοριστικοί παράγοντες της δανειοληπτικής ικανότητας των ελληνικών νοικοκυριών. Η περίπτωση των αστικών νοικοκυριών της βορειοανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας

Διδακτορική Διατριβή 14716
Συγγραφέας:
Παστραπά, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Συναισθηματική νοημοσύνη και διατροφική συμπεριφορά ασθενών με στεφανιαία νόσο

Διδακτορική Διατριβή 16427
Συγγραφέας:
Βλαχάκη, Ευαγγελία Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-10-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ψυχολογία
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η συμβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών περιοχών της χώρας

Διδακτορική Διατριβή 16389
Συγγραφέας:
Βήκας, Ιωάννης - Οδυσσέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Σκέψεις και αντιλήψεις του υγειονομικού προσωπικού για την αποτελεσματική στελέχωση των Μονάδων Υγείας. Εμπειρική μελέτη

Διδακτορική Διατριβή 15443
Συγγραφέας:
Μυλωνά, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Θέρμανση και ψύξη των δομημένων χώρων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα

Διδακτορική Διατριβή 15440
Συγγραφέας:
Καρύτσας, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-02-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0