Συμπεριφορική και Πειραματική Οικονομική: Τραπεζικές συναλλαγές και Νέες Τεχνολογίες

Διδακτορική Διατριβή 24898 402 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπεριφορική και Πειραματική Οικονομική: Τραπεζικές συναλλαγές και Νέες Τεχνολογίες
Συγγραφέας:
Ανυσιάδου, Μελπομένη, Θεοχάρης
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Βασικό στοιχείο της βιωσιμότητας του εκάστοτε τραπεζικού συστήματος σήμερα, αποτελούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα προϊόντα που σχετίζονται με τις τραπεζικές συναλλαγές των ατόμων που επιτελούνται από απόσταση. Ανά τα χρόνια κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη για αναδιαμόρφωση ή δημιουργία τέτοιων υπηρεσιών και προϊόντων προσανατολισμένα στον άνθρωπο, τις αντιλήψεις και τις ανάγκες του, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την διερεύνηση και την αποτύπωση των παραγόντων εκείνων που επιδρούν στη χρήση των νέων και καινοτόμων τραπεζικών υπηρεσιών της Ψηφιακής Τραπεζικής και των αυλών τραπεζικών καρτών όπως επίσης και την επιλογή των τραπεζικών καρτών έναντι των μετρητών στις συναλλαγές των ατόμων στην Ελλάδα. Επιτελώντας έναν συνδυασμό οικονομετρικων, και συμπεριφορικων μεθόδων ανάλυσης συμπεριλαμβανομένης και της πειραματικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τόσο προσωπικοί παράγοντες όσο και αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών που δύναται να επηρεάσουν την χρήση ή μη των υπηρεσιών της Ψηφιακής Τραπεζικής και την επιλογή των τραπεζικών καρτών έναντι των μετρητών κατά τις διάφορες συναλλαγές τους. Παράγοντες επιρροής βρέθηκαν να αποτελούν επίσης η χρήση των υπολοίπων τραπεζικών υπηρεσιών, οι τομείς και τα είδη αγοράς που επιτελεί ο Έλληνας καταναλωτής όπως επίσης και το ύψος των συναλλαγών σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών καρτών και των εφαρμογών της Ψηφιακής Τραπεζικής. Τέλος μέσα από την πραγματοποίηση ειδικά σχεδιασμένου πειράματος, επιτυγχάνεται η ανάλυση της πραγματικής συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την υιοθέτηση των άυλων τραπεζικών καρτών, προσδίδοντας επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές στους ιθύνοντες των Ελληνικών τραπεζών αναφορικά με τα πρωτοποριακά αυτά τραπεζικά προϊόντα στην Ελλάδα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ελλάδα
Τεχνολογία και οικονομία - Ελλάδα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Τεχνολογικές καινοτομίες
Διαδικτυακή τραπεζική - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πείραμα, Συμπεριφορά, Τραπεζικές συναλλαγές, Ψηφιακή Τραπεζική
Περιγραφή:
291 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MelpomeniAnysiadou.pdf

13 MB