Οικονομική αποτίμηση αστικών και περιβαλλοντικών πάρκων στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή 24585 400 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οικονομική αποτίμηση αστικών και περιβαλλοντικών πάρκων στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Λεοντή, Αικατερίνη
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαρδιανού, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή εξετάζει την αξία που προσδίδουν οι πολίτες σε δύο αστικά πάρκα: Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος και το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Εφαρμόζεται η Μέθοδος της Υποθετικής Αγοράς και μέσα από την παρουσίαση ενός υποθετικού σεναρίου, οι συνεντευξιαζόμενοι δηλώνουν εάν θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα εισιτήριο εισόδου για επίσκεψη και χρήση των πάρκων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 51.6% του συνολικού δείγματος δήλωσε πρόθυμο να πληρώσει ένα εισιτήριο εισόδου για επίσκεψη στα πάρκα και η μέση προθυμία για πληρωμή βρέθηκε ίση με 3.56 ευρώ. Δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις των ατόμων αναφορικά με την καταβολή ενός τέλους εισόδου αλλά και το ύψος αυτού του ποσού. Τα κίνητρα επίσκεψης επηρεάζουν το ποσό προθυμίας πληρωμής, ενώ σημαντική είναι και η επίδραση παραγόντων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της επίσκεψης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η διάρκεια παραμονής στο πάρκο και η απόσταση από αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πάρκο επηρεάζει τις αποφάσεις των ατόμων για το ύψος πληρωμής, όχι όμως και για την προθυμία τους να πληρώσουν ή όχι. Επομένως, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η πηγή χρηματοδότησης του πάρκου δεν επηρεάζει την προθυμία κάποιου να πληρώσει, αλλά τα χρήματα που είναι διατεθειμένος να καταβάλει. Οι επισκέπτες των αστικών πάρκων επιδιώκουν κυρίως την χαλάρωση και επαφή με τη φύση, ενώ ορισμένα από τα κίνητρα επίσκεψης βρέθηκαν να επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών. Οι πολίτες δίνουν έμφαση κυρίως στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των πάρκων, γεγονός που ενισχύει τη σημασία που δίνουν στην παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-31
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Περιβάλλον - Διαχείριση
Αστικό πράσινο
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιλαμβανόμενα χαρακτηριστικά πάρκων, Κίνητρα επίσκεψης, Αστικά πάρκα, Μέθοδος της Υποθετικής Αγοράς, Προθυμία πληρωμής
Περιγραφή:
265 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AikateriniLeonti.pdf

4 MB