Η πολιτιστική εμπειρία στον Τουρισμό: Η περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης

Διδακτορική Διατριβή 26375 255 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πολιτιστική εμπειρία στον Τουρισμό: Η περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η πολιτιστική εμπειρία στον Τουρισμό: Η περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης
Συγγραφέας:
Παπαευθυμίου, Ευφημία, Νέστωρ
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσάρτας, Πάρις
Περίληψη:
Αντικείμενο της διατριβής υπήρξε η διερεύνηση της πολιτιστικής εμπειρίας στον Τουρισμό, εστιάζοντας στην περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης της Αθήνας. Η εμπειρία διερευνήθηκε με ποσοτική και ποιοτική έρευνα, ενώ επιχειρήθηκε και ερμηνευτική προσέγγιση της μουσειακής εμπειρίας στο Μουσείο Ακρόπολης, με την εφαρμογή της Φαινομενολογικής ερμηνευτικής.
Η ποσοτική έρευνα απέδειξε με αδιάσειστα αριθμητικά στοιχεία τη σημασία που έχει ο πολιτισμός και ειδικότερα το Μουσείο Ακρόπολης στην επιλογή της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού και την ικανοποίηση βαθύτερων αναγκών του ανθρώπου στο επίπεδο των ενδογενών κινήτρων. Έδειξε, με τα υψηλά ποσοστά που καταμετρήθηκαν, ότι οι τουρίστες αποκομίζουν σημαντικά και ποικίλα οφέλη από την επίσκεψή τους και αντλούν ικανοποίηση από την πολιτιστική εμπειρία στο Μουσείο Ακρόπολης, γεγονός που της προσδίδει όλα τα χαρακτηριστικά της αξιομνημόνευτης εμπειρίας. Η ποιοτική έρευνα ωστόσο, αποκάλυψε όψεις της εμπειρίας που μόνο με την ποσοτική διερεύνηση θα παρέμεναν αθέατες. Έδειξε ότι οι προσδοκίες των επισκεπτών είναι πολύ αυξημένες και μια σειρά οργανωσιακών και πρακτικών κυρίως προβλημάτων, είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν την εμπειρία που αποκομίζουν οι τουρίστες, ενώ αποκάλυψε το εύρος της ψυχικής, γνωσιακής και πνευματικής εμπλοκής τους στην εμπειρία.
Τέλος, με τη φαινομενολογική ερμηνευτική επιχειρήθηκε η ανίχνευση των ουσιωδών δομών της μουσειακής εμπειρίας, των στοιχείων δηλαδή που αν εκλείψουν, δεν θα μπορεί να γίνεται λόγος για μια τέτοια εμπειρία. Η κίνηση στον χώρο και η γειτνίαση με τον βράχο της Ακρόπολης, η οπτική επαφή με τα αρχιτεκτονικά μνημεία του βράχου, με βοηθό την εκτεταμένη χρήση υαλοστασίων, η ύπαρξη ενεργούς ανασκαφής των αρχαϊκών στρωμάτων στα θεμέλια του κτηρίου, η συμβολική «κίνηση» στον χρόνο, το σύγχρονο αρχιτεκτόνημα του Μουσείου που «συνομιλεί» με τον βράχο, ο τελευταίος όροφος που έχει τις διαστάσεις και τον προσανατολισμό του Παρθενώνα, τα αυθεντικά μουσειακά αντικείμενα και η υπέρβαση των περιορισμών της ατομικότητας, μέσα από την επαφή με τις διαχρονικές αξίες και την αισθητική που αντιπροσωπεύουν τα μνημεία και τα έργα τέχνης, αποτελούν εν πολλοίς τα δομικά συστατικά της πολιτιστικής εμπειρίας για τους τουρίστες.
Τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων εμφατικά τονίζουν την ανάγκη του σχεδιασμού αυθεντικών πολιτιστικών εμπειριών στον Τουρισμό και δίνουν τα εργαλεία και κάποιες κατευθύνσεις που ίσως φανούν χρήσιμες για τον σχεδιασμό τέτοιων εμπειριών στα Μουσεία που θα τους προσδώσουν τον ρόλο που μπορούν να παίξουν στον 21ο αιώνα. Επίσης, θέτουν κάποιους προβληματισμούς για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εμπειριών στο μουσειακό περιβάλλον, χωρίς να πλήξουν τις ουσιώδεις δομές της εμπειρίας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίες (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Μουσεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
τουριστική εμπειρία, Κίνητρα, μουσεία, τουριστικός σχεδιασμός, πολιτιστική εμπειρία
Περιγραφή:
586 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EffimiaPapaefthymiou.pdf

7 MB