Μέτρηση της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την Αποδοτικότητα και την Παραγωγικότητα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009

Διδακτορική Διατριβή 19907 1014 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την Αποδοτικότητα και την Παραγωγικότητα κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009
Συγγραφέας:
Κυρατζή, Παναγιώτα Δ.
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαμαδιάς, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μέτρηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας κατά τα έτη 2005-2006-2007-2008-2009. Στόχος της είναι η αξιολόγηση του συστήματος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ως προς την σχετική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα τους. Επιπροσθέτως εκτιμά την επίδραση στις τιμές της αποδοτικότητας των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Η μέτρηση γίνεται με τις μεθόδους Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων [Data Envelopment Analysis (D.E.A.)], Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων [Ordinary Least Square (O.L.S.)], Tobit και Malmquist, και με προσανατολισμό τόσο ως προς τις εισροές όσο και ως προς τις εκροές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανώτατη εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Εκπαίδευση, Ανώτατη - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Αποδοτικότητα, Παραγωγικότητα, DEA, OLS, TOBIT
Περιγραφή:
263 σ.:εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0