Ο ρόλος της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης νεαρών ατόμων στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις

Διδακτορική Διατριβή 6356 1084 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης νεαρών ατόμων στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις
Συγγραφέας:
Βουτυρά, Αναστασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στο να διερευνήσει κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη φοιτητών και φοιτητριών και η έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μέσα στην οικογένειά τους επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
Το δείγμα της έρευνας είναι 257 φοιτητές και φοιτήτριες, από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ηλικίας 18 έως 24 ετών, καθώς και οι γονείς τους, 250 μητέρες και 241 πατέρες.
Οι στόχοι της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι ατομικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς τη συνολική τους συναισθηματική νοημοσύνη, ως προς επιμέρους όψεις της, αλλά και ως προς ορισμένους κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία, ο τόπος γέννησης, το φύλο, ο αριθμός των αδελφών, η σειρά γέννησης και το επάγγελμα των γονιών τους, σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.
Η συναισθηματική νοημοσύνη και η έκφραση συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια των υποκειμένων της έρευνας αξιολογήθηκαν με βάση τα εξής ερωτηματολόγια:
1. Το ερωτηματολόγιο απόδοσης έργου MSCEIT των Mayer, Salovey και Caruso για τη μέτρηση της ΣΝ ως γνωστική ικανότητα.
2. Το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς EQ-i του BarΟn για τη μέτρηση της ΣΝ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας και
3. Το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς SEFQ για την έκφραση συναισθημάτων της Halberstadt.

Οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις αξιολογήθηκαν με βάση το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας τους σε όλα τα μαθήματα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο συμμετείχαν στην έρευνα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όψεις της συναισθηματικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων στην έρευνα όπως, η συναισθηματική κατανόηση και η ευτυχία, αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για την πρόβλεψη των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι άλλοι παράγοντες όπως ο τόπος γέννησης (γέννηση στο εξωτερικό) και η ηλικία των συμμετεχόντων συνέβαλαν σημαντικά στην πρόγνωση των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Συναισθηματική νοημοσύνη
Οικογένεια
Ακαδημαϊκή επίδοση
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθήματα, συναισθηματική νοημοσύνη, ακαδημαϊκή επίδοση
Περιγραφή:
468 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0