Βελτίωση των Κοινωνικών & Συναισθηματικών δεξιοτήτων εφήβων μαθητών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμoύ: Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Circle Time

Διδακτορική Διατριβή 24881 416 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βελτίωση των Κοινωνικών & Συναισθηματικών δεξιοτήτων εφήβων μαθητών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμoύ: Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Circle Time
Συγγραφέας:
Καλύβεζα, Σταματίνα, Σπυρίδων
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Οι έφηβοι με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας φοιτούν σε σχολείο γενικής αγωγής κυρίως επειδή θεωρείται ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, να επωφεληθούν από τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερη πρόκληση από αυτό του ειδικού σχολείου αλλά και από την ομάδα των συνομηλίκων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο συμπεριφοράς. Φαίνεται όμως ότι η φυσική παρουσία και μόνο των εφήβων με ΔΑΦ δεν εξασφαλίζει τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών τους δεξιοτήτων. Αντιθέτως, στα γενικά σχολεία που τοποθετήθηκαν έφηβοι με ΔΑΦ χωρίς ταυτόχρονη εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων αποδεικνύεται ότι οι τα κοινωνικά τους ελλείμματα και οι συναισθηματικές δυσκολίες αυξήθηκαν. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα πρωτότυπης εκπαιδευτικής παρέμβασης για την καλλιέργεια και γενίκευση κοινωνικοσυναισθηματικών συμπεριφορών και τη μείωση της μοναξιάς & της κοινωνικής δυσαρέσκειας εφήβων με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο. Στο πλαίσιο της παρέμβασης που βασίστηκε στις ιδιοσυγκρασιακές ανάγκες των μαθητών και διεξήχθη στο σχολείο (σε νατουραλιστικό πλαίσιο) αξιοποιήθηκαν βασικές αρχές του εκπαιδευτικού προγράμματος («Κύκλος Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης») (“Circle Time”) και του δικτύου συνομηλίκων (Peer Network). Ο ατομικός πειραματικός σχεδιασμός με πολλαπλές γραμμές βάσης ανά συμμετέχοντα αποτέλεσε το πειραματικό σχέδιο της έρευνας. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι η συνδυαστική παρέμβαση (Peer Network-«Circle Time») βασισμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες των 3 εφήβων με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας σε νατουραλιστικό πλαίσιο (στο σχολείο) μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, να ενισχύσει τη γενίκευσή τους σε διαφορετικό πλαίσιο και να μειώσει το αίσθημα της μοναξιάς & της κοινωνικής δυσαρέσκειας στο σχολείο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Αυτισμός στα παιδιά
Μαθητές - Ελλάδα
Συναισθήματα
Λέξεις-κλειδιά:
έφηβοι, αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας
Περιγραφή:
372 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

StamatinaKalyveza.pdf

2 MB