Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 41 15014 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Μελέτη και χαρτογράφηση παραλιακών ράχεων της περιοχής των εκβολών του ποταμού Αχέροντα, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 25955
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Αικατερίνη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Χώροι Κοινής Εργασίας σε τουριστικές περιοχές της υπαίθρου

Πτυχιακή Εργασία 25940
Συγγραφέας:
Καραμπάσης Σασαρίδης, Ορφέας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Χαρτογράφηση επιμήκων παραλιακών ράχεων (beach ridges) με τη χρήση Γεωπληροφορικής: Η περίπτωση του Λούρου (Δυτική Στερεά Ελλάδα)

Πτυχιακή Εργασία 25984
Συγγραφέας:
Τζεδάκη, Δήμητρα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η Εποχή της Ανθρωπόκαινου. Παγκόσμιες Ροές Ενέργειας και Ύλης στα Ανθρώπινα και Φυσικά Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 25964
Συγγραφέας:
Καλημέρης, Παναγιώτης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Μελέτη Φεμινιστικής - Μεταφεμινιστικής Ιδεολογίας και Ανάλυση Σεξιστικών Φαινομένων στην Περιοχή της Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 25967
Συγγραφέας:
Μπλέκου, Παρασκευή, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διαχρονική Παρακολούθηση Εδαφικής Τρωτότητας με την Χρήση Συμβολομετρίας από δορυφόρους RADAR: Η περίπτωση της Παλαιάς Πόλης Ναυπλίου

Πτυχιακή Εργασία 26018
Συγγραφέας:
Παρασκευάς, Αλέξανδρος, Μαργαρίτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη τρωτότητας και προσαρμοστικότητας έναντι σεισμού και πανδημίας COVID – 19: η περίπτωση των σχολείων της Πλάκας, Δήμος Αθηναίων

Πτυχιακή Εργασία 25999
Συγγραφέας:
Τσαρούχη, Κωνσταντίνα, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Απόβλητα πλαστικών: Προκλήσεις & Προοπτικές

Πτυχιακή Εργασία 26013
Συγγραφέας:
Διακουμάκου, Κασσιανή, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Απόβλητα τροφίμων: Στάδιο Μεταποίησης και Επεξεργασίας

Πτυχιακή Εργασία 26024
Συγγραφέας:
Καλτσά, Σπυριδούλα Μαίρη, Ηρακλής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Κλιματική Αλλαγή και υδάτινοι πόροι - Η περίπτωση της Αργολίδας

Πτυχιακή Εργασία 26057
Συγγραφέας:
Μπασιούκας, Κωνσταντίνος, Μάρκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Μελέτη Κατανομής Αιολικών Πάρκων σε περιοχές Natura στον Ελλαδικό Χώρο

Πτυχιακή Εργασία 26063
Συγγραφέας:
Γρηγορίου, Αγγελική, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Οι Σύγχρονες Διαστάσεις της Αλβανικής Μετανάστευσης

Πτυχιακή Εργασία 26066
Συγγραφέας:
Μπούσι, Ενίσα, Νεζίρ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Αποτίμηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε γειτονιές της Αθήνας.

Πτυχιακή Εργασία 26083
Συγγραφέας:
Σαρακατσάνου, Ευφροσύνη, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Τοπίο και Αστικός Χώρος όπως τον αντιλαμβάνεται ο Κινηματογραφικός Νεορεαλισμός: Μια σύγκριση του ελληνικού και του ιταλικού νεορεαλισμού στον μεταπολεμικό κινηματογράφο

Πτυχιακή Εργασία 25506
Συγγραφέας:
Μπαριτάκης, Αντώνιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Παρακολούθηση Μεταβολών Ακτογραμμής με τη χρήση Διαστημικών δεδομένων παρατήρησης της Γης : Η περίπτωση της Χαλκιδικής

Πτυχιακή Εργασία 25544
Συγγραφέας:
Καλεντέρογλου, Στέφανος, Αλέξιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Νέα οικιστικά πρότυπα στο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύουσας: η περίπτωση της Ήλιδας και του Μall

Πτυχιακή Εργασία 2422
Συγγραφέας:
Δανέλη, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Σχέσεις πόλης και ιερού χώρου: Καλαμπάκα και Μετέωρα, από το παρελθόν στο σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 5313
Συγγραφέας:
Ντελλή, Βάϊα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ανάλυση εγγείου δυναμικού: περίπτωση μελέτης: πολεοδομική ενότητα 6, Δήμος Αμαρούσιου

Πτυχιακή Εργασία 2950
Συγγραφέας:
Κουνάδη, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αστικές αναπλάσεις: στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κριτική αξιολόγηση στην Ελλάδα: μια πρόταση για το ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης

Πτυχιακή Εργασία 6003
Συγγραφέας:
Στεργίου, Μαργαρίτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Αστική ανάπτυξη και συγκεντρώσεις μεγάλων εμπορικών επιφανειών: η περίπτωση του Δήμου Σπάτων Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 9839
Συγγραφέας:
Καρβουνοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0