Αποτίμηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε γειτονιές της Αθήνας.

Πτυχιακή Εργασία 26083 79 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτίμηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε γειτονιές της Αθήνας.
Συγγραφέας:
Σαρακατσάνου, Ευφροσύνη, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χαλκιάς, Χρίστος
Περίληψη:
Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη στα αστικά περιβάλλοντα είναι μεγάλης
σημασίας για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του αστικού
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η προώθηση της πεζής
μετακίνησης συνεισφέρει θετικά στα άτομα, στην κοινωνία και στο φυσικό
περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση του
βαθμού ευκολίας πεζής μετακίνησης σε τέσσερα αστικά περιβάλλοντα του
Δήμου Αθηναίων, σε μια γειτονιά του Παγκρατίου, της Ομόνοιας, των
Αμπελοκήπων και της Κυψέλης. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ένας
δείκτης walkability με την αξιοποίηση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης
και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Η ευκολία πεζής
μετακίνησης αξιολογήθηκε από ένα σύνολο μεταβλητών όπως το μέσο
πλάτος πεζοδρομίου, η κλίση εδάφους, οι διαβάσεις με/χωρίς φανάρι, οι
διασταυρώσεις, ο αριθμός χρήσεων γης, τα στοιχεία που συμβάλλουν στην
ασφαλέστερη μετακίνηση των πεζών, οι συγκοινωνίες και τα εμπόδια. Για
την συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου και στις
τέσσερις περιοχές μελέτης. Η γεωκωδικοποίηση των δεδομένων που
συλλέχθηκαν στα αντίστοιχα τμήματα πεζοδρομίων, καθώς και ο
υπολογισμός όλων των μεταβλητών και των στατιστικών μέτρων,
πραγματοποιήθηκαν με την αξιοποίηση των ΣΓΠ. Η σύνθεση όλων των
μεταβλητών έγινε μέσω της απλή αθροιστικής υπέρθεσης και είχε ως
αποτέλεσμα τον υπολογισμό του τελικού δείκτη walkability για κάθε
τμήμα πεζοδρομίου. Οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη εντοπίστηκαν στην
Κυψέλη, χαρακτηρίζοντας τη γειτονιά ως χαμηλής καταλληλότητας
περιβάλλον για την πεζή μετακίνηση. Οι γειτονιές στο Παγκράτι και στους
Αμπελόκηπους εμφάνισαν παρόμοια αποτελέσματα, με τα περισσότερα
πεζοδρόμια να είναι χαμηλής ή μέσης καταλληλότητας και λίγα υψηλής
καταλληλότητας. Από την άλλη πλευρά, η γειτονιά της Ομόνοιας
χαρακτηρίστηκε από τις υψηλότερες τιμές του δείκτη walkability, με
πεζοδρόμια μέσης και υψηλής καταλληλότητας. Ωστόσο, το χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό προφίλ της περιοχής σε συνδυασμό με μια αίσθηση
ανασφάλειας που παρατηρήθηκε κατά την έρευνα πεδίου, θα μπορούσε
να χαρακτηρίσει την περιοχή ως χαμηλής καταλληλότητας όσον αφορά
την πεζή μετακίνηση. Κατά συνέπεια, η ταυτότητα της γειτονιάς έχει άμεση
επίδραση στις καθημερινές συνήθειες των πεζών καθώς η αντίληψή τους
για τη γειτονιά επηρεάζει άμεσα τις συμπεριφορές τους όσον αφορά την
κίνηση των πεζών. Η αξιολόγηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης σε
αστικά περιβάλλοντα μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λήψη
αποφάσεων στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στο σχεδιασμό στοχευμένων
δράσεων με σκοπό την διευκόλυνση και προώθηση της πεζής
μετακίνησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Πεζοί
Διαδικτυακές εφαρμογές
Λέξεις-κλειδιά:
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - ΣΓΠ, Πολυκριτηριακή ανάλυση, ευκολία πεζής μετακίνησης
Περιγραφή:
121 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EffrosyniSarakatsanou.pdf

12 MB