Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Oι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το αειφόρο σχολείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 26021
Συγγραφέας:
Ρούσσου, Ελευθερία-Μαρία, Aντώνιος Αλούσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντική και Υπαίθρια Εκπαίδευση: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε Σχολεία του Δάσους

Μεταπτυχιακή Εργασία 26071
Συγγραφέας:
Στασινοπούλου, Σοφία, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της δια βίου μάθησης και των καινοτόμων τρόπων επιμόρφωσης. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δυτικής Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25931
Συγγραφέας:
Μιχάλη, Ελπινίκη, Μελέτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η δόμηση και η αξιοποίηση της εικόνας ενός σχολικού οργανισμού ως προς το κοινωνικό του περιβάλλον. Απόψεις γονέων - Η περίπτωση του νομού Πέλλας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21793
Συγγραφέας:
Γάτσου, Ελισσάβετ, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ηγεσία και παρακίνηση εκπαιδευτικών: Θέσεις και απόψεις των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25869
Συγγραφέας:
Χολογγούνη, Χριστίνα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μια έρευνα δράση στο δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 25875
Συγγραφέας:
Γιαννάκη, Βασιλική, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21860
Συγγραφέας:
Μπαρδάκα, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21769
Συγγραφέας:
Καρασαββίδου, Ευστρατία, Ελευθέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η γoνεϊκή εμπλoκή στην Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21775
Συγγραφέας:
Αναγνώστου, Αγαθή, Ηλιας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ευαισθητοποίηση στην κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25802
Συγγραφέας:
Μαμαλάκη, Μαρία, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εκπαίδευση και Κυκλική Οικονομία: Απόψεις εκπαιδευτικών για την κυκλική οικονομία

Μεταπτυχιακή Εργασία 25836
Συγγραφέας:
Βοϊδονικόλα, Σταματίνα, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

12. Διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα: H διερεύνηση της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 από διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25878
Συγγραφέας:
Λάγγας, Οδυσσέας, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Καινοτόμες δράσεις στο Σχολείο, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας: Η περίπτωση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25851
Συγγραφέας:
Τρώντσιος, Ηλίας, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Το βίωμα της τηλεκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας ως πηγή επαγγελματικής εξουθένωσης και παράγοντας κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25913
Συγγραφέας:
Τσαγκρασούλη, Ελισάβετ, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους εξέλιξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21742
Συγγραφέας:
Κύτρου, Καλλιόπη, Δημοσθένης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. «Τροφή για Σκέψη και για Δράση»: εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2075
Συγγραφέας:
Μπενετάτου, Γαλήνη Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η δημιουργία εικονικού Μουσείου και η αξιοποίηση του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τη διδασκαλία των Εικαστικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26841
Συγγραφέας:
Κοντοδήμα, Αγγελική, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7466
Συγγραφέας:
Μαριού, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Αυτο-ρύθμιση για καλλιέργεια της τριαρχικής νοημοσύνης μαθητών Δημοτικού Σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4073
Συγγραφέας:
Κεντούρη, Δέσποινα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η δημιουργική γραφή σε μαθητές Δημοτικού

Μεταπτυχιακή Εργασία 3533
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου, Ασημίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0