Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μια έρευνα δράση στο δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 25875 139 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μια έρευνα δράση στο δημοτικό
Συγγραφέας:
Γιαννάκη, Βασιλική, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτρούμπα, Κωνσταντίνα
Περίληψη:
Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως θέμα το φαινόμενο του εκφοβισμού στην ελληνική σχολική κοινότητα. Παρατηρώντας τις διαστάσεις που παίρνει παγκοσμίως αλλά και τη γρήγορη διάδοσή του και στα ελληνικά σχολεία, κάθε έρευνα και παρέμβαση θεωρείται σημαντική και βοηθητική για την αντιμετώπιση και τη μείωση εξάπλωσής του. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα δημόσιο σχολείο των Αχαρνών σε μαθητές Δ’ δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος της θεατρικής αγωγής με τη μορφή θεατροπαιδαγωγικής παρέμβασης οκτώ συναντήσεων. Βασίστηκε στη μέθοδο της έρευνας-δράσης και τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την παρατήρηση, τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης των μαθητών και τον κριτικό φίλο. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο του σχολικού εκφοβισμού, του ρόλου του θεάτρου στην εκπαίδευση και η λειτουργία που έχει η διαφοροποιημένη διδασκαλία σαν μέθοδος συμπερίληψης όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το ερευνητικό μέρος της εργασίας με τη συμμετοχή των μαθητών σε θεατρικές δραστηριότητες που έχουν ως θέμα το σχολικό εκφοβισμό και χρησιμοποιούν στρατηγικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα μέσα από τα δεδομένα της ερευνήτριας, το υλικό των παιδιών αλλά και τις παρατηρήσεις του κριτικού φίλου δηλώνουν ότι οι μαθητές αφού πρώτα ενημερώθηκαν και κατανόησαν τους λόγους, τις αιτίες και τα κίνητρα των εμπλεκομένων σε υποθέσεις εκφοβισμού, ανέπτυξαν και καλλιέργησαν κοινωνικές δεξιότητες, αναγνώρισαν και βίωσαν συναισθήματα και τέλος μοιράστηκαν αλλά και απέκτησαν νέες εμπειρίες ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό μελλοντικό περιστατικό βίας και επιθετικότητας στο σχολείο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Μαθητές - Ελλάδα
Δημοτικά σχολεία
Σχολικός εκφοβισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
σχολικός εκφοβισμός, κοινωνικές δεξιότητες, διαφοροποιημένη διδασκαλία, έρευνα δράση, θεατρικές τεχνικές
Περιγραφή:
99 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VASILIKIGIANNAKI_.pdf

2 MB