Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

6329 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Η ανάπτυξη της Ενσυνειδητότητας και της Ψυχολογικής Ευημερίας: Η εφαρμογή σε φοιτητές ενός Προγράμματος Παρέμβασης βασισμένου στη θεραπευτική προσέγγιση Gestalt
Διδακτορική Διατριβή 28946
2024-07-11
Αποτίμηση και χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής στο δήμο Καλλιθέας
Πτυχιακή Εργασία 28908
2024-07-11
Συνήθειες ύπνου και σωματικό βάρος σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Μεταπτυχιακή Εργασία 28890
2024-07-11
Τρωτότητα και προσαρμοστικότητα έναντι πλημμύρας: η περίπτωση πλημμύρας που προκλήθηκε στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία “Daniel”
Μεταπτυχιακή Εργασία 28880
2024-07-11
Χωρικές ανισότητες σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία. Μια συγκριτική ανάλυση
Μεταπτυχιακή Εργασία 28878
2024-07-11
Κλιματική Αλλαγή και κίνδυνοι των υπαίθριων μαρμάρινων μνημείων της αρχαιότητας
Μεταπτυχιακή Εργασία 28884
2024-07-11
Η επίδραση της υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής στον 20ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο υπό το πρίσμα αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών: μελέτη Αττική, 2002-2022
Μεταπτυχιακή Εργασία 28905
2024-07-11
Η επίδραση της οξείας αφυδάτωσης σε δείκτες μυϊκής δύναμης σε elite αθλητές καράτε
Μεταπτυχιακή Εργασία 28876
2024-07-11
Γεωχωρική νοημοσύνη για την εκτίμηση πολλαπλών κινδύνων σε παράκτιες περιοχές του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου
Διδακτορική Διατριβή 28867
2024-06-06
Εναλλακτικός τουρισμός και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Κοιλάδα του Αχελώου
Μεταπτυχιακή Εργασία 28864
2024-04-23
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
15156
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
10997
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
6781
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
6197
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
6037
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
5913
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
5780
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
5651
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
5455
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
5362