Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5306 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Ανάπτυξη εργαλειοθήκης (πλατφόρμας) βασισμένης σε μικροϋπηρεσίες για αυτοματοποιημένες αναλυτικές εφαρμογές που γίνονται αντιληπτές ως κατευθυνόμενα ακυκλικά γραφήματα που αναπτύσσονται σε k8s
Μεταπτυχιακή Εργασία 25516
2021-12-17
Θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση για την πανδημία του COVID-19: κίνδυνοι και απειλές για την ασφάλεια
Μεταπτυχιακή Εργασία 25056
2021-12-17
Tο προφίλ του πράσινου καταναλωτή
Πτυχιακή Εργασία 25614
2021-12-06
Τύποι ηγεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και η σχέση τους με την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών
Μεταπτυχιακή Εργασία 25620
2021-12-06
Ανάλυση και αξιολόγηση του περιεχομένου κορινθιακής σταφίδας σε βιοδραστικά φυτοχημικά
Πτυχιακή Εργασία 25617
2021-12-01
Διατροφική Αντιμετώπιση στα ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου)
Πτυχιακή Εργασία 25612
2021-11-30
Κατανάλωση γλυκών και αλμυρών σνακ σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τροφίμων στο σπίτι και τις γονικές πρακτικές
Πτυχιακή Εργασία 25605
2021-11-30
Ντροπαλότητα μαθητών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Κοινωνικοποίηση και προσαρμογή στη σχολική ζωή
Μεταπτυχιακή Εργασία 25608
2021-11-30
Αντιφάσεις στη βιωσιμότητα στους τουριστικούς προορισμούς. Το εμπορικό λιμάνι της Πάρου
Μεταπτυχιακή Εργασία 25602
2021-11-25
Ποιοτική ανάλυση της διαμεσολάβησης για την ανάδειξη του δημιουργικού δυναμικού σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στο πλαίσιο της δυναμικής αξιολόγησής του
Μεταπτυχιακή Εργασία 25599
2021-11-24
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
7127
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
6938
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
5160
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4260
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
3968
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
3960
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
3949
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
3934
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
3811
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
3707