Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

6320 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Εναλλακτικός τουρισμός και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην Κοιλάδα του Αχελώου
Μεταπτυχιακή Εργασία 28864
2024-04-23
Μεγάλα Έργα Υποδομών και η συμβολή τους στην Βιώσιμη Ανάπτυξη Η μελέτη περίπτωσης 12 Μεγάλων Έργων Υποδομής στην Ελλάδα κάτω από το πρίσμα της Κοινωνίας
Διδακτορική Διατριβή 28859
2024-04-17
Ευεργεσία και αστικός χώρος, η περίπτωση του Πολιτιστικού Κέντρου Σταύρος Νιάρχος
Πτυχιακή Εργασία 28848
2024-04-15
Μαθηματικός εγγραμματισμός στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Διερεύνηση των ικανοτήτων μαθηματικού εγγραμματισμού και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές.
Διδακτορική Διατριβή 28855
2024-04-15
Οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους στον ελληνικό τουρισμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 28853
2024-04-12
Δημόσιος Χώρος και Έμφυλες Ταυτότητες: Η περίπτωση του αστικού πάρκου του Πεδίου του Άρεως
Πτυχιακή Εργασία 28851
2024-04-12
Απόψεις και εμπλοκή Μουσείων στην πρόσβαση και συμμετοχή παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Μεταπτυχιακή Εργασία 28845
2024-04-10
Τουρισμός και Κληρονομιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στα Χανιά: Τοπικές Αντιλήψεις, Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Μεταπτυχιακή Εργασία 28840
2024-04-08
Καθορισμός Βέλτιστης Διαδρομής Αγωγού Υγρών Αποβλήτων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Πτυχιακή Εργασία 28837
2024-04-08
Επίδραση της χορήγησης ελαιόλαδου πλούσιου σε ελαιοκανθάλη σε δείκτες της οξειδοαναγωγικής κατάστασης των ερυθροκυττάρων ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ
Μεταπτυχιακή Εργασία 28834
2024-04-04
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
14998
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
10683
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
6670
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
5913
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
5848
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
5724
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
5587
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
5551
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
5365
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
5176