Καλώς ήλθατε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών Ψηφιακού Αποθετηρίου
"ΕΣΤΙΑ"


Για την Ακαδημαϊκή κοινότητα

Προσωποποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής απόθεσης υλικού.


Για το ευρύ κοινό

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό του Ιδρύματος.


Ανοιχτά Δεδομένα

Ανοιχτή πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διεθνή πρότυπα.

 


Ψηφιοποιημένο υλικό

629 Τεκμήρια


Ερευνητικές δημοσιεύσεις

28 Τεκμήρια


Γκρίζα βιβλιογραφία

5903 Τεκμήρια
Τεκμήριο Ημερομηνία τροποποίησης
Προορισμοί που συσχετίζονται με στοιχεία άυλου πολιτισμού και πώς αυτό τους επηρεάζει τουριστικά: Μελέτη περίπτωσης των νησιών Φούρνοι και Ικαρία
Μεταπτυχιακή Εργασία 27567
2023-05-26
Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για την σύναψη συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Διδακτορική Διατριβή 27564
2023-05-05
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις data centers
Μεταπτυχιακή Εργασία 27561
2023-05-05
Πρόγνωση Μετεωρολογικών Παραμέτρων με τη Χρήση Νευρωνικών Δικτύων και Μαθηματικών Μοντέλων
Μεταπτυχιακή Εργασία 27531
2023-05-05
Εξέλιξη χρήσεων & διαχείρισης γης στην περιοχή Αθαμανίου Άρτας
Πτυχιακή Εργασία 27521
2023-05-04
City Logistics (Εφοδιαστική Πόλεων): Σύγχρονα συστήματα εφοδιασμού αστικών κέντρων και κινητικότητας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της κινητικότητας και των ‘έξυπνων πόλεων'
Διδακτορική Διατριβή 27558
2023-05-04
Αποδοχή τεχνολογίας και εκπαίδευση χρηστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Μεταπτυχιακή Εργασία 27527
2023-05-04
Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Μεταπτυχιακή Εργασία 27518
2023-05-04
Τραπεζικός ψηφιακός μετασχηματισμός και μεθοδολογία Agile διαχείρισης έργων. Η περίπτωση της Alpha Bank.
Μεταπτυχιακή Εργασία 27516
2023-05-04
Δρομολόγια της ταυτότητας - Ανυπεράσπιστα σώματα, ρευστές χωρικές πραγματικότητες και συνθήκες εγκλωβισμού - Οικιστικοί θύλακες, εστίες και καταφύγια από ασθενείς, πρόσφυγες, μετανάστες και νομάδες του αστικού χώρου
Διδακτορική Διατριβή 27513
2023-05-04
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Στερεότυπες απόψεις για το φύλο μέσα στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια
Πτυχιακή Εργασία 3046
12321
Γεωγραφίες: εξαμηνιαία έκδοση επιστημών του χώρου
Περιοδικό 51
8908
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
Μεταπτυχιακή Εργασία 21617
5776
Καρστική γεωμορφολογική εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα: η περίπτωση της περιοχής του Ξηρόμερου
Διδακτορική Διατριβή 7071
4958
Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη μαθησιακή διαδικασία
Πτυχιακή Εργασία 16564
4688
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή Εργασία 18127
4637
Εντερικός μικροβιόκοσμος και διατήρηση απώλειας βάρους
Μεταπτυχιακή Εργασία 17603
4603
Γεωγραφίες της εγκατάστασης των μεταναστών στην Αθήνα, 2000-2010: Στεγαστικές διαδρομές, πρόσβαση στην ιδιοκτησία και εθνοφυλετικοί χωροκοινωνικοί διαχωρισμοί
Διδακτορική Διατριβή 17032
4590
Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πτυχιακή Εργασία 10067
4441
Σχεδιασμός εξισώσεων υπολογισμού σύστασης σώματος σε άτομα υψηλής σωματικής δραστηριότητας, έλεγχος αξιοπιστίας για τον ελληνικό πληθυσμό
Μεταπτυχιακή Εργασία 17611
4324