Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η αίσθηση της όσφρησης και οι διαταραχές της

Πτυχιακή Εργασία 25638
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου, Αναστασία, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία

Πτυχιακή Εργασία 25641
Συγγραφέας:
Δημητροπούλου, Βασιλική-Αναστασία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Εθισμός στο Διαδίκτυο: Νευροβιολογία, Επιδημιολογία & Αντιμετώπιση

Πτυχιακή Εργασία 25656
Συγγραφέας:
Αδάμου, Ευτέρπη, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδίαση εκπαιδευτικής παιγνιοποιημένης εφαρμογής για την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας

Πτυχιακή Εργασία 25659
Συγγραφέας:
Κοντός, Ευάγγελος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική δοκιμή διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πτυχιακή Εργασία 25665
Συγγραφέας:
Λικολλαρι, Αρντιτ, Αρτούρ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ομομορφική κρυπτογράφηση με τη χρήση της βιβλιοθήκης SEAL

Πτυχιακή Εργασία 25668
Συγγραφέας:
Σόμος, Ιωάννης, Σπύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19425 Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή 4.0

7. Η τεχνολογία του bitcoin και η επίδραση στην καθημερινότητα

Πτυχιακή Εργασία 25662
Συγγραφέας:
Λάιος, Γεώργιος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης αποθεμάτων αξιοποιώντας μεθόδους και εργαλεία devops

Πτυχιακή Εργασία 25671
Συγγραφέας:
Γκίκας, Αναστάσιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Επίδραση της κατανάλωσης σνακ εμπλουτισμένου με μανιτάρια πλούσια σε β-γλυκάνες στον εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών εθελοντών άνω των 60 ετών

Πτυχιακή Εργασία 25674
Συγγραφέας:
Μηλιαράκης, Γεώργιος, Εμμανουήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Συγχρονική μελέτη αξιολόγησης του διατροφικού κινδύνου ασθενών με νόσο Crohn

Πτυχιακή Εργασία 25683
Συγγραφέας:
Αντωνιάδη, Στυλιανή, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την καλλιέργεια της κατανόησης της σκέψης παιδιών σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 25688
Συγγραφέας:
Σοφιανίδη, Όλγα, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ανάπτυξη εφαρμογής προσομοίωσης και γραφικής αναπαράστασης της εξάπλωσης μιας επιδημίας σε ένα αστικό περιβάλλον

Πτυχιακή Εργασία 25680
Συγγραφέας:
Βιδάλης, Νικόλαος, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Μελέτη και Ανάλυση Εργαλείων Μέτρησης Ποσοτικών και Ποιοτικών Ερευνών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 25677
Συγγραφέας:
Σταυριανόπουλος, Κωνσταντίνος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Φυτοφαγικές Δίαιτες σε παιδιά και εφήβους: Επηρεάζουν την ανάπτυξη ;

Πτυχιακή Εργασία 25694
Συγγραφέας:
Γεραρή, Άννα, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Σύστημα διαχείρισης παρουσιών – ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο

Πτυχιακή Εργασία 25691
Συγγραφέας:
Μακρής, Ιωάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Πλατφόρμα για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθημάτων

Πτυχιακή Εργασία 25697
Συγγραφέας:
Κρητικός, Αντώνιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ανάλυση δεδομένων αγώνων μπάσκετ

Πτυχιακή Εργασία 25700
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος, Σπυρίδων, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 25705
Συγγραφέας:
Φιοράτος, Ιωάννης, Γεράσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Σχεδίαση διαδραστικών dashboards με δεδομένα από API

Πτυχιακή Εργασία 25703
Συγγραφέας:
Κατσούτας-Καλομοίρης, Ηλίας-Ιάσων, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διατροφική παρέμβαση σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού-Επίδραση στην ποιότητα ζωής και στη ψυχική υγεία

Πτυχιακή Εργασία 25717
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου, Αναστασία, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0