Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη και χαρτογράφηση παραλιακών ράχεων της περιοχής των εκβολών του ποταμού Αχέροντα, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 25955
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Αικατερίνη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Χώροι Κοινής Εργασίας σε τουριστικές περιοχές της υπαίθρου

Πτυχιακή Εργασία 25940
Συγγραφέας:
Καραμπάσης Σασαρίδης, Ορφέας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Χαρτογράφηση επιμήκων παραλιακών ράχεων (beach ridges) με τη χρήση Γεωπληροφορικής: Η περίπτωση του Λούρου (Δυτική Στερεά Ελλάδα)

Πτυχιακή Εργασία 25984
Συγγραφέας:
Τζεδάκη, Δήμητρα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η Εποχή της Ανθρωπόκαινου. Παγκόσμιες Ροές Ενέργειας και Ύλης στα Ανθρώπινα και Φυσικά Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 25964
Συγγραφέας:
Καλημέρης, Παναγιώτης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Μελέτη Φεμινιστικής - Μεταφεμινιστικής Ιδεολογίας και Ανάλυση Σεξιστικών Φαινομένων στην Περιοχή της Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 25967
Συγγραφέας:
Μπλέκου, Παρασκευή, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διαχρονική Παρακολούθηση Εδαφικής Τρωτότητας με την Χρήση Συμβολομετρίας από δορυφόρους RADAR: Η περίπτωση της Παλαιάς Πόλης Ναυπλίου

Πτυχιακή Εργασία 26018
Συγγραφέας:
Παρασκευάς, Αλέξανδρος, Μαργαρίτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη τρωτότητας και προσαρμοστικότητας έναντι σεισμού και πανδημίας COVID – 19: η περίπτωση των σχολείων της Πλάκας, Δήμος Αθηναίων

Πτυχιακή Εργασία 25999
Συγγραφέας:
Τσαρούχη, Κωνσταντίνα, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μεταγευματική επίδραση της χορήγησης εκχυλίσματος υπο-προϊόντων οινοποίησης στην δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων

Πτυχιακή Εργασία 26033
Συγγραφέας:
Ασημομύτη, Ειρήνη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Απόβλητα πλαστικών: Προκλήσεις & Προοπτικές

Πτυχιακή Εργασία 26013
Συγγραφέας:
Διακουμάκου, Κασσιανή, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Απόβλητα τροφίμων: Στάδιο Μεταποίησης και Επεξεργασίας

Πτυχιακή Εργασία 26024
Συγγραφέας:
Καλτσά, Σπυριδούλα Μαίρη, Ηρακλής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Κλιματική Αλλαγή και υδάτινοι πόροι - Η περίπτωση της Αργολίδας

Πτυχιακή Εργασία 26057
Συγγραφέας:
Μπασιούκας, Κωνσταντίνος, Μάρκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μελέτη Κατανομής Αιολικών Πάρκων σε περιοχές Natura στον Ελλαδικό Χώρο

Πτυχιακή Εργασία 26063
Συγγραφέας:
Γρηγορίου, Αγγελική, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Οι Σύγχρονες Διαστάσεις της Αλβανικής Μετανάστευσης

Πτυχιακή Εργασία 26066
Συγγραφέας:
Μπούσι, Ενίσα, Νεζίρ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Αποτίμηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε γειτονιές της Αθήνας.

Πτυχιακή Εργασία 26083
Συγγραφέας:
Σαρακατσάνου, Ευφροσύνη, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ιστοσελίδα Διαιτητικών Ερωτηματολογίων σε WordPress

Πτυχιακή Εργασία 26171
Συγγραφέας:
Αντύπας, Αλέξανδρος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας containerized architecture για μια υπηρεσία διαδραστικής σύνδεσης

Πτυχιακή Εργασία 26165
Συγγραφέας:
Τσιπινάκης, Νικόλαος, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Κατασκευή ιστοσελίδας fZafi graphic designer με τη χρήση του wordpress

Πτυχιακή Εργασία 26177
Συγγραφέας:
Ζαφόλιας, Άγις, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Χρήση τεχνολογιών Progressive Web Apps για την υλοποίηση εφαρμογής φοιτητολογίου

Πτυχιακή Εργασία 25398
Συγγραφέας:
Κατωμέρης, Δημήτριος, Ποθητός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Το blockchain ως μια σύγχρονη βάση δεδομένων και η σημασία του στα κρυπτονομίσματα

Πτυχιακή Εργασία 25401
Συγγραφέας:
Δαγκλής, Γεώργιος, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μελέτη μοντέλων αντιμετώπισης ηθικών διλημμάτων για αυτόνομα οχήματα

Πτυχιακή Εργασία 25395
Συγγραφέας:
Μαρρά, Κωνσταντίνα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0