Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Παρεμβάσεις Βασισμένες στη Συμπόνια στην Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 25993
Συγγραφέας:
Φίλιου, Βασιλική – Νίκη, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η Επαγγελματική Ευημερία και η Ψυχική Ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Μεταπτυχιακή Εργασία 25587
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστα, Σοφία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας σε παιδιά με ΔΑΦ

Μεταπτυχιακή Εργασία 25590
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου, Άρτεμις-Aναστασία, Theodosis
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Δυναμική αξιολόγηση και δημιουργία προφίλ δημιουργικότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Μεταπτυχιακή Εργασία 24197
Συγγραφέας:
Θεοχαρίδη, Μαρία-Ιφιγένεια, Θεόφιλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ντροπαλότητα μαθητών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Κοινωνικοποίηση και προσαρμογή στη σχολική ζωή

Μεταπτυχιακή Εργασία 25608
Συγγραφέας:
Μένεβιτς, Ειρήνη, Ιάκωβος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η σχέση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της ικανοποίησης από τη ζωή με την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21790
Συγγραφέας:
Καλαφατά, Ελπινίκη, Αριστοτέλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Θετικά συναισθήματα και σχολική επίδοση μαθητών: διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21758
Συγγραφέας:
Κωνσταντάτου, Μαρία, Χαράλαμπος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Διεκδικητικότητα, ψυχική ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση σε Έλληνες φοιτητές

Μεταπτυχιακή Εργασία 25904
Συγγραφέας:
Πρωτοπαπά, Ιωάννα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Ανώτατη εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Ρύθμιση συναισθημάτων, φιλία, μαθησιακή ετοιμότητα και συμπεριφορά

Πτυχιακή Εργασία 26370
Συγγραφέας:
Μαλισσόβας, Σπυρίδων, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αισθητήριοι τρόποι μάθησης και συναισθηματική νοημοσύνη στην εφηβεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 26412
Συγγραφέας:
Λυμπέρη, Ιωάννα, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η συμμετοχή στη σχολική χορωδία και ο ρόλος της στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26453
Συγγραφέας:
Ραυτοπούλου, Ευθυμία, Διονύσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Οικογένεια και εκπαίδευση: η επίδραση του γονεϊκού παράγοντα στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 5104
Συγγραφέας:
Σαμπάνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2116
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ο ρόλος της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια και της συναισθηματικής νοημοσύνης νεαρών ατόμων στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις

Διδακτορική Διατριβή 6356
Συγγραφέας:
Βουτυρά, Αναστασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7466
Συγγραφέας:
Μαριού, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η προσωπικότητα μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2738
Συγγραφέας:
Μπογράκου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Αυτεπάρκεια και τριαρχική νοημοσύνη εφήβων μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5750
Συγγραφέας:
Βαρελάς, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4415
Συγγραφέας:
Κοτσώνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η επίδραση της σχέσης σχολείου & οικογένειας στο προφίλ του μαθητή

Πτυχιακή Εργασία 14370
Συγγραφέας:
Ζερβάκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η τάξη ως μικρογραφία της κοινωνίας

Πτυχιακή Εργασία 14588
Συγγραφέας:
Σπανέα, Παρασκευή
Παπουτσή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Κοινότητες. Τάξεις. Φυλές
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0