Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών

Υποσειρά 932 1892 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 31 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τις οικονομικές υπηρεσίες του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1968-95
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
ΧΑΣΟΟ
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1995
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 31 φακέλους και βιβλία σχετικά με τα μισθολογικά θέματα της ΧΑΣΟΟ, θέματα ασφάλισης των καθηγητών και θέματα συνταξιοδότησης, Βιβλία Ταμείου, Απολογισμούς, Προϋλογισμούς και Επιχορηγήσεις, Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών, Έγγραφα σχετικά με δαπάνες, Μπλοκ επιταγών και παλιά βιβλιάρια Τραπέζης του Σχολικού Ταμείου της ΧΑΣΟΟ

Φίλτρα

 

1. Βιβλίο πληρωμής καθηγητών ΧΑΣΟΟ άρχεται από Οκτ. 1988

Φάκελος 1014
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.

2. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ 1990-1994

Φάκελος 1011
Χρονική κάλυψη:
1990 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
52 σ.

3. Μισθοδοτκές καταστάσεις από το 1991 και μετά (1991-1995)

Φάκελος 1018
Χρονική κάλυψη:
1991 - 1995
Περιγραφή / Μέγεθος:
300 σ.

4. Προέγκριση δαπανών, Κατάλογος μηχανημάτων-θαμνοκοπτικά

Φάκελος 1003
Χρονική κάλυψη:
1992 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
3 σ. + 1 Κατάλογος

5. Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ [1983-1990]

Φάκελος 1010
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1990
Περιγραφή / Μέγεθος:
194 σ.

6. Μισθολόγια - Βιβλιάρια ενσήμων Σχολ. Ταμέιου

Φάκελος 1015
Χρονική κάλυψη:
1968 - 1993
Περιγραφή / Μέγεθος:
20 βιβλιάρια + 4 βιβλία μισθοδοσίας

7. Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών

Φάκελος 1006
Χρονική κάλυψη:
1985
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 σ.

8. ΙΚΑ Καθηγητών - βιβλιάρια

Φάκελος 1017
Χρονική κάλυψη:
1980 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
4 βιβλιάρια

9. Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1981-1988

Φάκελος 984
Χρονική κάλυψη:
1981 - 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
216 σ.

10. Βιβλίο μισθοδοσίας 1973-1974

Φάκελος 983
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1974
Περιγραφή / Μέγεθος:
77 σ.

11. Βιβλίο μισθοδοσίας καθηγητών ΧΑΣΟΟ από 1988-1994

Φάκελος 990
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.

12. Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1975-1980

Φάκελος 986
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1980
Περιγραφή / Μέγεθος:
203 σ.

13. Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ 1989-1994

Φάκελος 988
Χρονική κάλυψη:
1989 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
202 σ. + 17 σ.

14. Επιχορηγήσεις 1977-1981

Φάκελος 996
Χρονική κάλυψη:
1977 - 1981
Περιγραφή / Μέγεθος:
150 σ.

15. Επιχορηγήσεις 1970- / Επιτροπή Σχολικού Ταμείου Χ.Α.Σ.Ο.Ο. (Αρχεία)

Φάκελος 995
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1989
Περιγραφή / Μέγεθος:
221 σ.

16. Προυπολογισμοί ΧΑΣΟΟ 1978-1982

Φάκελος 992
Χρονική κάλυψη:
1978 - 1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
384 σ.

17. Προυπολογισμοί ΧΑΣΟΟ 1981-1984

Φάκελος 993
Χρονική κάλυψη:
1981 - 1984
Περιγραφή / Μέγεθος:
170 σ.

18. Προυπολογισμοί ΧΑΣΟΟ από 1982

Φάκελος 994
Χρονική κάλυψη:
1982 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
434 σ.

19. Προυπολογισμοί ΧΑΣΟΟ 1968-

Φάκελος 991
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1978
Περιγραφή / Μέγεθος:
295 σ.

20. Διάφορα έγγραφα και επιχορηγήσεις ΧΑΣΟΟ + Ε.Σ.Τ.

Φάκελος 997
Χρονική κάλυψη:
1980 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
226 σ.