Επιχορηγήσεις 1977-1981

Φάκελος 996 112 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιχορηγήσεις 1977-1981
Περιγραφή / Μέγεθος:
150 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1977 - 1981
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Ντοσιέ διαστάσεων 34x28 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει έγγραφα σχετικά με την επιχορήγηση Σχολικών Ταμείων Σ.Ε.Δ.Π. ( Σχολών Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού) – αποφάσεις. Επιχορήγηση Σχολικής Εφορείας ΧΑΣΟΟ, καταστάσεις επιχορηγήσεως της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας, επιχορηγήσεις ΧΑΣΟΟ, επιχορήγηση Σχολικών Εφορειών Σχολών Εκπαιδεύσεως. Από Υπουργείο Παιδείας, ΧΑΣΟΟ, Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τα έτη 1977-81
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Επιχορηγήσεις
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 6
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία