Ιστορικό Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής

Αρχείο 29 2749 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ιστορικό Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής
Περιγραφή / Μέγεθος:
Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές, 12 υποσειρές και 91 φακέλους οι οποίοι περιλαμβάνουν Βιβλία, Φακέλους Λυτά έγγραφα και Οπτικοακουστικό υλικό
Παραγωγός:
Διδασκαλείο
Χαροκόπειος Σχολή
Κανόνες πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Το Ιστορικό Αρχείο της Χαροκοπείου Σχολής αποτελείται από 3 σειρές οι οποίες αφορούν α. στα Διοικητικά θέματα και περιλαμβάνουν Βιβλία και Φακέλους Oικονομικών Yπηρεσιών, Βιβλία και Φακέλους Πράξεων, Πρωτόκολλα, ΦΕΚ - Καταστατικά και Νομοθεσίες, καθώς και Βιβλία και Φακέλους σχετικά με Διαχειριστικά θέματα και Συμβάσεις, β. στο Διδασκαλείο/ΧΑΣΟΟ όπου περιλαμβάνονται Μαθητολόγια, Γενικοί και Ειδικοί έλεγχοι, Φάκελοι και Βιβλία που αφορούν στα Διδακτικά Βιβλία και Λοιπά έγγραφα και γ. στο οπτικοακουστικό υλικό της Χαροκοπείου Σχολής το οποίο αποτελείται από φωτογραφίες και slides.
Επίπεδο περιγραφής:
Αρχείο
Σύστημα ταξινόμησης:
Το αρχείο έχει ταξινομηθεί σε 3 σειρές, οι οποίες χωρίζονται περαιτέρω σε 12 υποσειρές και περιλαμβάνουν 91 φάκελους
Ημερομηνία πρόσκτησης:
1994-12-30
Διοικητική ιστορία:
Η διαδικασία ίδρυσης της Σχολής απέβη χρονοβόρος, εξαιτίας της εμπλοκής της κρατικής γραφειοκρατίας. Τελικά όμως η επιμονή του Π. Χαροκόπου αλλά και οι συνεχείς πιέσεις της κοινής γνώμης και του τύπου οδήγησαν σε ευνοϊκή έκβαση του ζητήματος. Το 1908 συντάσσεται το καταστατικό, ο κανονισμός και το πρόγραμμα της Σχολής, όπου ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα της διοίκησης, της λειτουργίας, του εκπαιδευτικού έργου και των οικονομικών της Σχολής. Η ανέγερση του κτιρίου γίνεται υπό την επίβλεψη του αδελφού του Π. Χαροκόπου, Σπυρίδωνα, μετά από σχετικό βασιλικό διάταγμα «περί εγκρίσεως της ανεγέρσεως της Χαροκοπείου Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής Θηλέων» που εκδίδεται στις 28 Φεβρουαρίου 1914 (ΦΕΚ 53/ τ. Α΄/4-3-1914).
Διαδικασία πρόσκτησης:
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το αρχείο παραδόθηκε από τη διευθύντρια της Χαροκοπείου Σχολής Οικιακής Οικονομίας κ. Χαρίκλεια Τζιαννουδάκη - Καλλιτεράκη στην κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Λέκτορα του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας, στις 30-12-1994.
Γλώσσες:
Ελληνικά

Φίλτρα

 

1. Διδασκαλείο / ΧΑΣΟΟ

Σειρά 922
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 5 Υποσειρές σχετικές με το Διδασκαλείο και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Μαθητολόγια / Βαθμολόγια, β. Γενικοί έλεγχοι, γ. Ειδικοί έλεγχοι, δ. Λοιπά έγγραφα, ε. Διδακτικά βιβλία

2. Διοικητικά 1911-1994

Σειρά 923
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 5 Υποσειρές σχετικές με τα διοικητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Βιβλία και φάκελοι οικονομικών υπηρεσιών, β. Βιβλία και φάκελοι πράξεων, γ. Πρωτόκολλα, δ. ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις, ε. Διαχειριστικά - Συμβάσεις

3. Οπτικοακουστικό υλικό

Σειρά 924
Χρονική κάλυψη:
1932 - 1973
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 2 Υποσειρές οι οποίες περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Φωτογραφίες, β. Slides