Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών

Φάκελος 1006 868 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών
Περιγραφή / Μέγεθος:
11 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1985
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Λυτό έγγραφο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Λυτό έγγραφο - αντίγραφο κινήσεως λογαριαμού Επιτροπής Σχολικού Ταμείου της ΧΑΣΟΟ
Συμβαλλόμενος:
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Τραπεζικοί λογαριασμοί
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία