Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1975-1980

Φάκελος 986 129 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1975-1980
Περιγραφή / Μέγεθος:
203 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1975 - 1980
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Παρουσίαση περιεχομένου:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, τμήμα Διδακτικού Προσωπικού, Μισθολογικό Μητρώο, εκκαθαρίζουσα υπηρεσία ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Μισθοδοσία
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία