Διάφορα έγγραφα και επιχορηγήσεις ΧΑΣΟΟ + Ε.Σ.Τ.

Φάκελος 997 74 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα έγγραφα και επιχορηγήσεις ΧΑΣΟΟ + Ε.Σ.Τ.
Περιγραφή / Μέγεθος:
226 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1980 - 1994
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Ντοσιέ διαστάσεων 33x26 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει έγγραφα σχετικά με επιχορήγησεις ΧΑΣΟΟ, επιχορήγησεις Σχολικών Ταμείων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού, κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγκυκλίων για τα έτη 1980-1994
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Επιχορηγήσεις
Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 19
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία