Βιβλίο πληρωμής καθηγητών ΧΑΣΟΟ άρχεται από Οκτ. 1988

Φάκελος 1014 734 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλίο πληρωμής καθηγητών ΧΑΣΟΟ άρχεται από Οκτ. 1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
60 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1988 - 1994
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 29x20 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Βιβλίο μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού για τα έτη 1988-1994
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Μισθοδοσία
Διδακτικό προσωπικό
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 23.5
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία