Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1981-1988

Φάκελος 984 834 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλίο μισθοδοσίας ΧΑΣΟΟ από 1981-1988
Περιγραφή / Μέγεθος:
216 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1981 - 1988
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 35x25 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Βιβλίο μισθοδοσίας διδακτικού προσωπικού για τα έτη 1981-88. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, τμήμα Διδακτικού Προσωπικού, Μισθολογικό Μητρώο, εκκαθαρίζουσα υπηρεσία ΧΑΣΟΟ
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Μισθοδοσία
Διδακτικό προσωπικό
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 23.2
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία