Επιχορηγήσεις 1970- / Επιτροπή Σχολικού Ταμείου Χ.Α.Σ.Ο.Ο. (Αρχεία)

Φάκελος 995 73 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιχορηγήσεις 1970- / Επιτροπή Σχολικού Ταμείου Χ.Α.Σ.Ο.Ο. (Αρχεία)
Περιγραφή / Μέγεθος:
221 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1970 - 1989
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Ντοσιέ διαστάσεων 33x26 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει έγγραφα σχετικά με την Οικονομική ενίσχυσις του Σχολικού Ταμείου της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας, Σ.Ε.Δ.Π. (Σχολών Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού), Επιχορηγήσεις, περί Χρεογράφων ΧΑΣΟΟ περιεχομένων εις την κυριότητα του Δημοσίου για τα έτη 19770-89
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Επιχορηγήσεις
Χρεώγραφα
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 5
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία