Προυπολογισμοί ΧΑΣΟΟ 1978-1982

Φάκελος 992 140 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προυπολογισμοί ΧΑΣΟΟ 1978-1982
Περιγραφή / Μέγεθος:
384 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1978 - 1982
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Ντοσιέ διαστάσεων 34x28 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιέχει έγγραφα σχετικά με την υποβολή, έγκριση προϋπολογισμού, ανακεφαλαίωση κονδυλίων προϋπολογισμού - κατονομασία (έσοδα-έξοδα), αποφάσεις Υπ. Οικονομικών, από και προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων Γενικής Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα έτη 1978-82
Συμβαλλόμενος:
ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Προϋπολογισμοί
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση Φ1 (2)
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία