Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ [1983-1990]

Φάκελος 1010 855 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ [1983-1990]
Περιγραφή / Μέγεθος:
194 σ.
Παραγωγός:
ΧΑΣΟΟ
Χρονική κάλυψη:
1983 - 1990
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τύπος υλικού:
Βιβλίο διαστάσεων 24x34 εκ.
Παρουσίαση περιεχομένου:
Βιβλίο Ταμείου ΧΑΣΟΟ το οποίο περιέχει έσοδα, έξοδα, ημερομηνία, αιτιολογία, από 1983 έως 28/11/1990
Συμβαλλόμενος:
Ταμείο ΧΑΣΟΟ
Θέση φύλαξης:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Θεματικές Κατηγορίες:
Αρχεία
Λοιπά Θέματα:
Πληρωμές
Σημειώσεις:
Άλλη σήμανση 16 (3)
Όροι πρόσβασης:
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση
Όροι αναπαραγωγής:
Απαιτείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία