Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 46 8026 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες κινδύνων κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, συμφώνως με το πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας. Αξιοποίηση της Μεθοδολογίας PM2 ως ολοκληρωμένου εργαλείου διαχείρισης έργων.

Μεταπτυχιακή Εργασία 25929
Συγγραφέας:
Γρίβα, Βαΐα, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Αξιολόγηση ωριμότητας διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με τις διαθέσιμες προσεγγίσεις, εργαλεία και τεχνικές και προσδιορισμός / προσαρμογή ενός εργαλείου αξιολόγησης, κατάλληλου για τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26008
Συγγραφέας:
Τζωρτζάτος, Γεράσιμος, Ξάνθιππος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Διαδίκτυο των πραγμάτων στην αεροπορία, οφέλη, απειλές και κίνδυνοι

Μεταπτυχιακή Εργασία 26030
Συγγραφέας:
Καλαντζής, Ευστράτιος, Στυλιανός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη νόσου COVID-19, με τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (AHP).

Μεταπτυχιακή Εργασία 25501
Συγγραφέας:
Παρώνη, Δέσπω - Βαΐα, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ανάπτυξη εργαλειοθήκης (πλατφόρμας) βασισμένης σε μικροϋπηρεσίες για αυτοματοποιημένες αναλυτικές εφαρμογές που γίνονται αντιληπτές ως κατευθυνόμενα ακυκλικά γραφήματα που αναπτύσσονται σε k8s

Μεταπτυχιακή Εργασία 25516
Συγγραφέας:
Χατζημαρκάκη, Γεωργία, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Βελτιστοποίηση πόρων και έξυπνη ενορχήστρωση σε περιβάλλον νέφους των πραγμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25823
Συγγραφέας:
Τσαρσιταλίδης, Στυλιανός, Θεοφάνης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Σύστημα Ειδοποίησης, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Θερμοκρασίας και Υγρασίας για ένα Data Center

Μεταπτυχιακή Εργασία 26196
Συγγραφέας:
Δίπλας, Θεόδωρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Παροχή συνεργατικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός οργανισμού με τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14909
Συγγραφέας:
Μελετάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εξόρυξη Δεδομένων από Ελληνικά Κείμενα με Στόχο τη Κατηγοριοποίηση με τη Χρήση του Greek BERT

Μεταπτυχιακή Εργασία 25760
Συγγραφέας:
Γκολφόπουλος, Γεώργιος, Νικήτας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αποθετήριο πακέτων λογισμικού διανομών Linux

Μεταπτυχιακή Εργασία 25779
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25763
Συγγραφέας:
Ξυπολιά, Γεωργία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποτροφιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25797
Συγγραφέας:
Φραγγιαδάκης, Δημήτριος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Τεχνοοικονομική Ανάλυση Σε IoT: Περίπτωση Wristbands

Μεταπτυχιακή Εργασία 25804
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. BLOCKCHAIN στον Δημόσιο Τομέα - Εφαρμογή στην διαχείριση προσόντων και αναζήτηση εργασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25787
Συγγραφέας:
Στρούλια, Γεωργία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Νέες τεχνολογίες πληροφοριακής υποστήριξης στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Η περίπτωση της καλλιέργειας ακριβείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25812
Συγγραφέας:
Γρηγοράκη, Ελένη, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Σύστημα διαχείρισης VoIP κλήσεων σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26213
Συγγραφέας:
Γκρόζος, Λάζαρος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ο τομέας της Αιολικής Ενέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26210
Συγγραφέας:
Κυριαζής, Ευάγγελος, Αγαθοκλής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 26199
Συγγραφέας:
Δρίβας, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

19. Ενεργειακά αποδοτικά DNN με συνδυασμό Approximate και Near-Threshold Voltage Computing

Μεταπτυχιακή Εργασία 26254
Συγγραφέας:
Ιατρίδης, Νικόλαος, Εύαγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Υλοποίηση ενός αλγορίθμου DDS για γεωργία ακριβείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26281
Συγγραφέας:
Χατζηθεοδούλου, Μαριλένα, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0