Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 46 6544 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Εξόρυξη Δεδομένων από Ελληνικά Κείμενα με Στόχο τη Κατηγοριοποίηση με τη Χρήση του Greek BERT

Μεταπτυχιακή Εργασία 25760
Συγγραφέας:
Γκολφόπουλος, Γεώργιος, Νικήτας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Αποθετήριο πακέτων λογισμικού διανομών Linux

Μεταπτυχιακή Εργασία 25779
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25763
Συγγραφέας:
Ξυπολιά, Γεωργία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποτροφιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25797
Συγγραφέας:
Φραγγιαδάκης, Δημήτριος, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Τεχνοοικονομική Ανάλυση Σε IoT: Περίπτωση Wristbands

Μεταπτυχιακή Εργασία 25804
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. BLOCKCHAIN στον Δημόσιο Τομέα - Εφαρμογή στην διαχείριση προσόντων και αναζήτηση εργασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25787
Συγγραφέας:
Στρούλια, Γεωργία, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Νέες τεχνολογίες πληροφοριακής υποστήριξης στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Η περίπτωση της καλλιέργειας ακριβείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25812
Συγγραφέας:
Γρηγοράκη, Ελένη, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Επικοινωνία και Εντοπισμός Θέσης βασιζόμενα στο Ορατό Φως

Μεταπτυχιακή Εργασία 22938
Συγγραφέας:
Μουκατά, Χριστίνα-Ταξιαρχούλα, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Δημιουργία πύλης ερευνητών – πλατφόρμα αυτό-απόθεσης ερευνητικού υλικού και προφίλ ερευνητή

Μεταπτυχιακή Εργασία 22947
Συγγραφέας:
Χρονόπουλος, Φώτιος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-02-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω του Green Marketing. Στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης KERAKOLL

Μεταπτυχιακή Εργασία 21169
Συγγραφέας:
Αγγελαδάκης, Χρήστος, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Πιλοτική Εφαρμογή για την Διαχείριση Δεδομένων IoT τεχνολογιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 21215
Συγγραφέας:
Αλαμάνος, Νικόλαος, Σπυρίδων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

12. Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 19995
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Methods and Tools for Human-centric Business Process Management – Comparative Study

Μεταπτυχιακή Εργασία 19397
Συγγραφέας:
Ρούτης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Διείσδυση και επίδραση του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things, I.O.T.) στο χώρο της υγείας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21356
Συγγραφέας:
Κοσμάς, Ιωάννης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-03-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Τεχνοοικονομική ανάλυση startup εταιρίας ¨V2Α¨ comm S.A

Μεταπτυχιακή Εργασία 20353
Συγγραφέας:
Θεοδωρόπουλος, Ιωάννης Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Fintech: Η χρήση νέων τεχνολογιών στο χρηματοπιστωτικό κλάδο από startups και τράπεζες

Μεταπτυχιακή Εργασία 20424
Συγγραφέας:
Αδαμακόπουλος, Ανδρέας Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Το μοντέλο της ανάτασης (Uplift modeling) και η χρήση του στην ανάλυση δεδομένων πελατών

Μεταπτυχιακή Εργασία 20413
Συγγραφέας:
Κούτσιου, Βασιλική Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η αξία της ανοιχτής καινοτομίας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 20741
Συγγραφέας:
Τσερπές, Νικόλαος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Business plan ενός διαδικτυακού καναλιού

Μεταπτυχιακή Εργασία 20376
Συγγραφέας:
Σιάχρας, Ιωάννης Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Μελέτη του ανταγωνισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20357
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ειρήνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0