Μεταπτυχιακές Εργασίες

Συλλογή 46 5119 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Μεταπτυχιακές Εργασίες

Φίλτρα

 

1. Η πιστοποίηση στο GDPR (άρθρα 42-43) και η σχέση του με το ISO 27001

Μεταπτυχιακή Εργασία 23569
Συγγραφέας:
Ζαβογιάννης, Παναγιώτης, Σωτήριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ανάλυση ιατρο-βιολογικών δεδομένων με την R και εφαρμογές

Μεταπτυχιακή Εργασία 23578
Συγγραφέας:
Λάιος, Αναστάσιος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τις ΜικροΜεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 23558
Συγγραφέας:
Ρίζου, Ευανθία, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη του θαλάσσιου κύκλου μεταφοράς ενός εμπορευματοκιβωτίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΛΠ

Μεταπτυχιακή Εργασία 23561
Συγγραφέας:
Μακρή, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Παρακολούθηση του δικτύου της Ομήρου μέσω NMS

Μεταπτυχιακή Εργασία 23612
Συγγραφέας:
Δρούλιας, Αντώνιος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Πλατφόρμες για την ανάλυση και οπτικοποίηση ρευμάτων δεδομένων

Μεταπτυχιακή Εργασία 23575
Συγγραφέας:
Μπίζα, Μυρτώ, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η επίδραση του Blockchain στην εξέλιξη των ελεγκτικών διαδικασιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23564
Συγγραφέας:
Καλαϊτζάκη, Ζωή, Μηνάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Ανάλυση Δεδομένων Σχετικών με Αιτήσεις και Χορηγήσεις Υλικών Αποθηκών

Μεταπτυχιακή Εργασία 23618
Συγγραφέας:
Καούνας, Γεώργιος, Αχιλλέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Αυτοματοποιημένη παραμετροποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση Ansible σε περιβάλλον MS Windows

Μεταπτυχιακή Εργασία 23592
Συγγραφέας:
Αραμπατζή, Ελισάβετ, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. "Μουσικό Κουτί" Σχεδιασμός ενός Διαδραστικού Οπτικοακουστικού Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακή Εργασία 23589
Συγγραφέας:
Αραποστάθη-Γαλάνη, Άννα-Μαρία, Παύλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-08-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Γεωγραφική και κοινωνική καταγραφή της βαθμολογίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω ψηφιακού χάρτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 23645
Συγγραφέας:
Κωσταντινίδου, Γεωργία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-09-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Το διαδίκτυο των πραγμάτων στον τομέα της υγείας, εφαρμογές, προβλήματα και λύσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 23815
Συγγραφέας:
Πατρικόπουλος, Βάιος, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και την πράξη προσαρμογής της εθνικής έννομης τάξης [ν.4624/2019 (Α΄ 137)]

Μεταπτυχιακή Εργασία 23832
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος, Ηλίας, Αρτέμης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στο διαδίκτυο με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα

Μεταπτυχιακή Εργασία 23881
Συγγραφέας:
Βουτσινάς, Σταμάτιος, Χαράλαμπος-Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Σύστημα εύρεσης και οπτικοποίησης βέλτιστης διαδρομής για πλοία

Μεταπτυχιακή Εργασία 23892
Συγγραφέας:
Καραγιαννόπουλος, Αριστείδης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Σχεδίαση και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων στο πεδίο των logistics

Μεταπτυχιακή Εργασία 23962
Συγγραφέας:
Γεωργίου, Κωνσταντίνα - Σοφία, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Σχεδιασμός ανεφοδιασμού αλυσίδων καταστημάτων από τα κέντρα διανομής στο πλαίσιο των σύγχρονων logistics

Μεταπτυχιακή Εργασία 23965
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου, Αγλαΐα, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Αντιστοίχιση με Προτιμήσεις: Η περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 24031
Συγγραφέας:
Κοντονής Καλλιπάς, Κωνσταντίνος, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Επιθέσεις σε μοντέλα μηχανικής μάθησης που διαχειρίζονται κειμενικά δεδομένα

Μεταπτυχιακή Εργασία 24616
Συγγραφέας:
Αναστασίου, Θεοδώρα, Μάριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Διαμόρφωση περιβάλλοντος έξυπνου σπιτιού με βάση το διαδίκτυο των πραγμάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 24527
Συγγραφέας:
Δελίτσικος, Χρήστος, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0