Αποθετήριο πακέτων λογισμικού διανομών Linux

Μεταπτυχιακή Εργασία 25779 124 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποθετήριο πακέτων λογισμικού διανομών Linux
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής λογισμικού (“PKGman”), η οποία συλλέγει περιοδικά μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες για πακέτα λογισμικού δημοφιλών διανομών Linux (π.χ. όνομα, διαθέσιμες εκδόσεις, μέγεθος), τις αποθηκεύει σε μια βάση δεδομένων και επίσης υποστηρίζει έναν ιστότοπο με φίλτρα αναζήτησης για την παρουσίαση τους.

Το όλο έργο αποτελείται από 3 ξεχωριστά μέρη: το μηχανισμό (python scripts εντός Docker containers) που εξάγει τις πληροφορίες, το back-end (Django REST Framework) που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των εισαχθέντων χαρακτηριστικών στη βάση δεδομένων, την αναζήτηση σε αυτή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων αποτελεσμάτων στο front-end. Το τελευταίο κομμάτι αποτελεί το front-end (React.js), του οποίου ο ρόλος είναι να λαμβάνει τα αποτελέσματα αναζήτησης που παρέχονται από το back-end και να τα παρουσιάζει με έναν καλά δομημένο και διαισθητικό τρόπο.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να ωφελήσει τόσο τους επαγγελματίες πληροφορικής όσο και τους απλούς χρήστες Linux. Ένας dev ops μηχανικός θα εκτιμήσει σίγουρα χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος πακέτου και την άδεια χρήσης, ενώ σε έναν απλό χρήστη θα αρέσει η εύκολη αναζήτηση πακέτων και η λήψη εκτελέσιμων αρχείων (deb, rpm) μέσω απευθείας συνδέσμων. Συνολικά έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 240.000 πακέτα λογισμικού. Το έργο υποστηρίζει επί του παρόντος τα Ubuntu 20.04, Debian 11, Kali 2021.4, Fedora 34 και CentOS 8.4.2105, αλλά μπορεί εύκολα να επεκταθεί για να συμπεριλάβει ακόμη περισσότερες διανομές που χρησιμοποιούν τον apt ή τον dnf/yum package manager. Ολόκληρη η εφαρμογή είναι containerized και επομένως μπορεί να γίνει εύκολα deploy, μέσω ενός αρχείου Docker-Compose.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Διαδικτυακές εφαρμογές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδικτυακή Εφαρμογή, Συλλογή Πληροφοριών, Αποθετήριο, Πακέτα Λογισμικού, Διανομές Λίνουξ
Περιγραφή:
41 σ.,εικ.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

IOANNISPAPADOPOULOS.pdf

2 MB