Ανάπτυξη εργαλειοθήκης (πλατφόρμας) βασισμένης σε μικροϋπηρεσίες για αυτοματοποιημένες αναλυτικές εφαρμογές που γίνονται αντιληπτές ως κατευθυνόμενα ακυκλικά γραφήματα που αναπτύσσονται σε k8s

Μεταπτυχιακή Εργασία 25516 235 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη εργαλειοθήκης (πλατφόρμας) βασισμένης σε μικροϋπηρεσίες για αυτοματοποιημένες αναλυτικές εφαρμογές που γίνονται αντιληπτές ως κατευθυνόμενα ακυκλικά γραφήματα που αναπτύσσονται σε k8s
Συγγραφέας:
Χατζημαρκάκη, Γεωργία, Ηλίας
Επιβλέπων καθηγητής:
Βαρλάμης, Ηρακλής
Περίληψη:
Με την έλευση του cloud computing, το αρχιτεκτονικό στυλ των μικροϋπηρεσιών έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον στην κοινότητα του Software Enginneering. Σε αντίθεση με τη μονολιθική αρχιτεκτονική, η αρχιτεκτονική που βασίζεται σε μικροϋπηρεσίες αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της δημιουργίας εφαρμογών εγγενών στο σύννεφο που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δίνει η υποδομή του νέφους για να διευκολύνουν τη δημιουργία εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Εδώ to Docker και Kubernetes αυτοματοποιούν την ανάπτυξη και τη διαχείριση αυτών των εφαρμογών. Ο στόχος αυτής της Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι να αναπτύxθεί μια συνδυασμένη εργαλειοθήκη (πλατφόρμα) βασισμένη σε microservices μέσω κατευθυνόμενων άκυκλων γραφημάτων που αναπτύσσονται στο Kubernetes. Βασισμένη στην υλοποίηση του Spring Cloud Dataflow (SCDF) με το ενσωματωμένο επίπεδο ενορχήστρωσης, παρέχουμε μια εξαιρετικά παραγωγική εμπειρία για την ανάπτυξη και τη διαχείριση εξελιγμένων data-pipilines που αποτελούνται από αυτόνομα microservices. Το περιβάλλον επιτρέπει στους χρήστες να ενορχηστρώσουν τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης streaming, batch data pipelines για να δημιουργήσουν μια μικροϋπηρεσία. Διευκολύνουμε τη συνεργασία των χρηστών μέσω της εξαγωγής και τον διαμοιρασμό των ανεπτυγμένων pipeline σε JSON ή YAML αρχεία. Το διαμορφωμένο περιβάλλον επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν την ανάπτυξη artificial intelligence and deep learning pipelines επιτρέποντας τη χρήση της GPU. Καθώς Big data analytic pipelines γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς για την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου, επεκτείνουμε τη λειτουργία του SCDF με την υποστήριξη δημιουργίας εγγράφων και notebooks γραμμένων σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού και επιτρέπουμε την εξαγωγή του σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες. Ενσωματώσαμε με τη δημιουργία ενός widget που συνδέει τον virtual assistant που ονομάζεται Mycroft με τους χρήστες, επιτρέποντάς τους να ορίσουν υπενθυμίσεις για τις εργασίες τους και να αναζητήσουν πληροφορίες που μπορούν να τους βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Για την διαχείριση της ταυτότητας και της πρόσβασης των χρηστών σε όλη την εφαρμογή και τις υπηρεσίες αξιοποιήσαμε το μηχανισμό ασφαλείας που ονομάζεται Keycloak για την σύνδεση του χρήστη και την παροχή ενός token που θα διαμοιράζετε με τις άλλες υπηρεσίες για να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του χρήστη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-09
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Υπολογιστική νέφους
Λέξεις-κλειδιά:
μικροϋπηρεσίες, εικονικός προσωπικός βοηθός, ροή πληροφορίας, προσωπικός βοηθός, εργαλειοθήκη
Περιγραφή:
127 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

CHATZIMARKAKI_PMSIT_21.pdf

9 MB