Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 25763 146 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Συγγραφέας:
Ξυπολιά, Γεωργία, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αγαπητού, Χρύσα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των βασικότερων προεκτάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στην εποχή της βιομηχανίας 4.0, οι επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τις αναδυόμενες τεχνολογίες να διαταράσσουν συνεχώς όλες τις δομές του οικονομικού και του κοινωνικού ιστού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων θεωρείται επιτακτική ανάγκη και συνίσταται στη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία.
Στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου. Μέσω της έρευνας αναλύονται ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων και το βαθμό κατανόησης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης αναδεικνύονται ο βαθμός ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών λύσεων, το επίπεδο αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο και η διαχείριση των ηλεκτρονικών προμηθειών καθώς και το επίπεδο επενδύσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Τέλος εξετάζονται διαστάσεις σχετικά με τις αναδυόμενες ψηφιακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Λέξεις-κλειδιά:
αναδυόμενες τεχνολογίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Ψηφιακή Ωριμότητα
Περιγραφή:
169 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

GEORGIAXYPOLIA.pdf

2 MB